Kool

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Kool by Mind Map: Kool

1. Arvutiklassis

2. Aula

2.1. New node

3. Avar klassiruumis

4. Spordiplats

5. Käsitööklass

6. Pikked koridorid

7. Siseõu

8. Kaasaegne koolimaja

9. Öpilased

10. Öpetajad

11. Söökla

12. Spordistadion

13. Kooli vapp

14. Lipp

15. Direktor

16. Puhvet