Fusha magnetike

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Fusha magnetike by Mind Map: Fusha magnetike

1. Forca magnetike e Amperit

1.1. Eshte forca me te cilen fusha magnetike vepron mbi nje percjelles me rryme

1.2. Fa=IBL

1.3. Kahu percaktohet nga rregulla e dores se majte

2. Fluks magnetik

2.1. Madhesia fizike skalare qe jep numrin e vijave te forces qe shpojnenje siperfaqe te mbyllur

2.2. Ndryshon kur:

2.2.1. Ndryshon B

2.2.2. Ndryshon siperfaqja e pecjellesit

2.2.3. Ndryshon kendi

3. Vijat e forces se fushes magnetike jane vija te menduara tangentja e te cilave ne çdo pike jep vektorin e fushes magnetike

3.1. Jane vija te mbyllura

3.2. Dendesia e vijave percakton madhesine e fushes magnetike

3.3. Orientimi eshte sipas drejtimit Nord-Sud

4. Induksioni i fushes magnetike

4.1. B=(μ_0 I)/2πd

4.2. Percjelles drejtvizor me rryme

4.3. Spira me rryme

4.4. Solenoid me rryme

4.5. Kahu percaktohet nga dora e djathte