Get Started. It's Free
or sign up with your email address
stråling by Mind Map: stråling

1. forskellige typer stråling

2. forsøg med stråling

3. hvad gøre gammastråling ved mennesker

4. hvad gøre alfastråling ved mennesker

5. hvad gøre betastråling ved mennesker

6. hvad gør den daglige stråling ved os