Politiske partier og ideologier

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Politiske partier og ideologier by Mind Map: Politiske partier og ideologier

1. SF

2. Konservatisme

2.1. Meget traditionelle, vil gerne bevare landets traditioner og værdier.

2.2. De er ikke vilde med store forandringer i samfundet.

3. Socialisme

3.1. Ønsker at samfundets materielle og sociale goder skal fordeles retfærdigt mellem alle borgere.

3.2. Beskytte borgerne, fremme velfærden.

3.3. Mennesker er ligeværdige.

4. Liberalisme

4.1. Det latinske ord "liber" betyder fri. Så det handler helt grundlæggende om at alle mennekser skal ses som individer. De mener at mennesket bedst hvis de er ansvarlige for sin egen tilværelse.

5. Ideologier

6. Demokrati

6.1. Rettigheder og pligter i et demokrati

6.2. Moderne demokrati

6.3. Direkte demokarti

6.3.1. Direkte demokrati er når man går direkte fra folket til beslutninger. Det direkte demokrati bliver også kaldt "det ægte demokrati. Det ses som meget retfærdigt men har også ulemper.

6.3.1.1. Man kan stemme ud fra egne interesser frem for helhedssyn

6.4. Repræsentativt demokrati

6.4.1. Repræsentativt demokrati er når man går fra folket til repræsentanter til beslutninger.

7. Rød

8. Blå