Autorské právo

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Autorské právo by Mind Map: Autorské právo

1. Bibliografické citace

1.1. zdrojem

1.1.1. Tištěný dokument

1.1.1.1. kniha

1.1.1.2. časopis

1.1.2. Elektronický dokument

1.1.2.1. webové portály

1.1.2.2. digitalizované dokumenty tištěné

1.2. Kde údaje v dokumentu hledat

1.2.1. titulní list

1.2.2. rub titulního listu

1.2.3. tiráž

1.2.4. obálka

2. Dílo je

2.1. jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora

2.2. vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě

2.3. není vyloučeno z autorskoprávní ochrany

3. Dílem není

3.1. námět díla sám o sobě

3.2. denní zpráva

3.3. myšlenka

3.4. postup

3.5. princip

3.6. metoda

3.7. objev

3.8. vědecká teorie

3.9. vzorec

3.10. statistický graf

3.11. AP se dále nevztahuje na

3.11.1. úřední dílo

3.11.2. výtvory tradiční lidové kultury

3.11.3. řeč pronesenou při úředním jednání