Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
1800 by Mind Map: 1800

1. Udviklingstræk

1.1. Fremgang brøndrene

1.2. Enevældet afskaffet

1.2.1. liberal politik

1.2.1.1. Grundlov

1.2.1.1.1. Stemmeret til 15 % af befolkningen, ikke de fem F'er

1.2.2. Leemand holder stor forsamlinger

2. Årsagsforklaring

2.1. Revolutioner i Europa

2.1.1. Den franske revolution

2.2. Bakkehuset = samlingspunkt

2.2.1. Nationalorienterede unge

2.2.1.1. Grundvig = bønderne er grundstene i Danmark

3. Aktører

3.1. Orla Leemand

3.2. Fredrik .7.

3.2.1. Chr.8.

3.3. D.G. Monrad

3.4. Bønderne