Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
CO2 by Mind Map: CO2

1. Global opvarmning

1.1. OVersvømmelser

1.2. Tørke

1.3. Flygtninge mod Nord

2. Transport

2.1. Flytransport

2.2. Biler

2.3. Toge

2.4. Busser

3. Varmeafgivelse dæmpes af

3.1. skyer

3.2. methan (CH4)

3.3. Carbondioxid (CO2)

3.4. dinitrogenoxid (N2O)

4. Drivhuseffekten

5. Primitiv teknologi

6. Industrialiseringen

7. Kina

7.1. Beijing

7.2. Smog

8. Sundhedsproblemer

8.1. Forøget risiko for lungekræft

8.2. vejrtrækningsproblemer

8.3. hovedpine

8.4. Bronkitis

9. fremstilling af stoffer

9.1. Afbrænding af CO2

10. Løsninger

10.1. Bus og tog (ofentlig transport)

10.2. Fyld biler op

10.3. Cykel

11. Afbrænding af CO2

12. Produktion af mad

12.1. Madspild

12.2. selve produktionen