Samenwerken als competentie

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Samenwerken als competentie by Mind Map: Samenwerken als competentie

1. Tact

2. Sensitiviteit

3. Empathie

4. Omgaan met verschillende belangen

5. Omgaan met diversiteit

6. Omgaan met agressie

7. Netwerken

8. Conflicthantering

9. Beïnvloeden

10. Assertief zijn

11. Zelfsturing

12. Vertrouwen

13. Probleemoplossend vermogen

14. Organisatievaardigheden

15. Ondernemerschap

16. Innoverend vermogen

17. Feedback kunnen geven

18. Creativiteit

19. Communicatieve vaardigheden

20. Commitment

21. Bevlogenheid

22. Besluitvaardigheid

23. Aanspreken

24. Aanpassingsvermogen