Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Kap 6 by Mind Map: Kap 6

1. Kap 6.1 SOR modellen

1.1. Købsadfærden kan analyseres som en sammenhængende proces ved hjælp af SOR-modellen.

1.2. Stimuli

1.2.1. Virksomhedens stimuli

1.2.1.1. Produkt Pris Place Promotion

1.2.2. Andre stimuli

1.2.2.1. Omverdens forhold

1.2.2.2. Fx økonomiske og kulturelle

1.3. Organisme

1.3.1. Forbrugerens blackbox

1.3.1.1. - behov - købemotiv - Rådighedsbeløb - livscyklus - forbrugsvarer - købevane - referencegrupper - beslutningsproces - køberoller - købetyper - købsadfærdstyper

1.3.2. Organismet er forbrugeren

1.4. Respons

1.4.1. Enten køber virksomheden produktet eller ikke

2. Kap 6.2 behov

2.1. En følt mangel (fysisk eller psykisk uligevægt), der kan afhjælpes ved en handling.

2.1.1. Fysiologiske behov

2.1.1.1. Det fysiske behov som mad, drikke, varme osv.

2.1.2. Behov for tryghed og sikkerhed

2.1.2.1. Behov for tryghed som røgalarmer, job, bolig osv.

2.1.3. Sociale behov

2.1.3.1. Ting man køber for at være social, kaffe spil, musik, stearinlys osv.

2.1.4. Egobehov

2.1.4.1. Man ville have respekt eller anderkendelse for andre når man køber dette, fx påklædning eller en ny smartphone

2.1.5. Selvrealiseringbehov

2.1.5.1. Stor betydning for den enkelte person, som et studeitur, kursus, børn

2.1.6. Effektivt og latent behov

2.1.6.1. Et behov er effektivt, når man føler det så stærkt, at det skal dækkes, fx hvis man er meget sulten. Når man har spist, og behovet er dækket, siger man at behovet er blevet latent.

3. 6.3 købemotiver

3.1. Årsagen til, at forbrugeren dækker et behov på en bestemt måde.

3.1.1. Det funktionelle købemotiv

3.1.1.1. Forbrugeren vælger mærke primært med fornuften og efter produktets funktion.

3.1.2. De sociale købemotiver

3.1.2.1. Forbrugeren vælger mærke primært med følelserne og under påvirkning fra andre:

3.1.2.2. Snob, man køber her anderledes end andre

3.1.2.3. Bandwagon, man køber ligesom andre

3.1.2.4. veblen, man køber dyrt

3.1.2.5. Thrifty, man køber billigt

4. 6.4 købstyper og købsadfærdstyper

4.1. Købstyper

4.1.1. Er en opdeling af en forbrugers købssituationer i typer med forskellige kriterier.

4.1.2. Tre købetyper

4.1.2.1. Impulskøb

4.1.2.1.1. Når man køber pludseligt og impulsivt

4.1.2.2. Vanekøb

4.1.2.2.1. Køb der foregår regelmæssigt,som dagligvarer

4.1.2.3. Overvejelseskøb

4.1.2.3.1. En lang beslutningsprocess, dette foregår ofte på dyre varer

4.2. Købsadfærdstyper

4.2.1. Kompleks købsadfærd

4.2.1.1. Alle fasier i købsprocessen gennemløbes

4.2.1.2. Overvejelseskøb

4.2.1.3. Loyalitet til mærker

4.2.1.4. Opstår ofte ved bil, rejse og bolig

4.2.2. Dissionansreducerende købsadfærd

4.2.2.1. Overvejelseskøb

4.2.2.2. Pragmatisk adsfærd

4.2.2.3. Udelukelsesmetoden af andre varer

4.2.2.4. Valgkriterier

4.2.2.5. Fx opvaskemaskine

4.2.3. Variationssøgende købsadfærd

4.2.3.1. Vanekøb

4.2.3.2. Impulskøb

4.2.3.3. Fx slik

4.2.4. Rutinemæssigkøbsadfærd

4.2.4.1. Vanekøb grundet mærkeloyalitet

4.2.4.2. Impulskøb fx tilbud

4.2.4.3. Fx daglifvarer

4.3. Købevaner

4.3.1. En købevane kommer til udtryk ved et produkt, man ofte køber samme sted på samme tidspunkt og af samme mærke.

4.3.1.1. er de rutinemæssige forhold, der ligger til grund for vores købshandlinger.

4.3.2. er de rutinemæssige forhold, der ligger til grund for vores købshandlinger.

5. 6.5 køberoller

5.1. Køberoller

5.1.1. er deltagerne i købet og dermed de personer, der i mere eller mindre grad har indflydelse på købet af et produkt.

5.2. Forskellige køberoler

5.2.1. Initiativtager

5.2.1.1. Den som sætter købet igang

5.2.2. Konsument

5.2.2.1. Den der bruger produktet

5.2.3. Disponent

5.2.3.1. Den som bestemmer om produktet skal købes eller ik

5.2.4. Influent

5.2.4.1. Den som har indflydelse på produktet, fx hvis man køber en bil, kan man have en ven der mener den ene bil er go fremfor den anden

5.2.5. Køber

5.2.5.1. Den der fysisk køber produktet

6. Kap 6.6 beslutningsprocessen

6.1. Købsbeslutningsprocessen

6.1.1. er de faser, som en forbruger gennemgår ved køb af et produkt.

6.1.2. Købsbeslutningsprocessensfaser

6.1.2.1. 1. Problemerkendelse 2. Informationssøgning 3. Vurdering af alternativer ud fra valgkriterier 4.Købsbeslutningen 5. Efterkøbsadfærd

6.1.3. Beslutningsprocessen ved internetkøb

6.1.3.1. konverteringstragt

6.1.3.1.1. 1. Internettet - søgemaskine

6.1.3.1.2. 2. landing page

6.1.3.1.3. 3. produktside

6.1.3.1.4. 4. indkøbskurv

6.1.3.1.5. 5. købsflow tjekout

6.1.3.1.6. Eksempel 1. Google - outdoor udstyr 2.Grejfreak.dk 3.duffelbags 4.til indkøbskurv 5. køber

7. 6.7 købsadfærdsbegreber

7.1. Rådighedbeløb

7.1.1. Det beløb man har tilbage efter skat, faste udgifter og sparet op

7.2. Livscyklus og forbrugsvaner

7.2.1. Livscyklus

7.2.1.1. de forskellige livsfaser man går igennem

7.2.1.1.1. Fx pensionister forbruger tul seniorbolig, kroferie, ugeblade osv.

7.2.1.1.2. Fx par med børn, sikker bil, parcelhus, børneværelse osv.

7.2.2. Forbrugsvaner

7.2.2.1. er en persons typiske forbrugssammensætning

7.3. Referencegrupper

7.3.1. De personer der har indflydelse på ens livsstil og holdninger

7.3.1.1. Primærgruppe

7.3.1.1.1. personer man omgås meget med og derfor har de en høj indflydelse

7.3.1.2. sekundærgruppe

7.3.1.2.1. personer man omgås mindre med, og derfor har de en lavere indflydelse

7.3.1.3. tertitærgruppe

7.3.1.3.1. personer man ikke omgås med, men som ha en indflydelse, fordi de har samme holdning

7.4. Opinionsleder

7.4.1. Er en person, som via ens status kan påvirke gruppens holdninger og dermed livsstil

7.4.2. Horisontal opinionsleder

7.4.2.1. En som har samme status niveau

7.4.3. Vertikal

7.4.3.1. En som har højere statusniveau