Danmark i middelalderen

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Danmark i middelalderen by Mind Map: Danmark i middelalderen

1. Hverdagsliv

1.1. Hverdagslivet var meget troet af pesten, mange døde af det. Man kaldte det den sorte tid. det kom fra rotter som smittede mennesker. der var ingen medicin mod det.

2. kirken og tro

2.1. i middelalderen var næsten alle kristne, og gav penge til kirken. Man skulle give 10 procent af sin løn til kirken.

3. Kongemagt og krig

3.1. I middelalderen var kongemagt og krig en slags skakspil hvor det galdt om at beskyte kongen og have en god strategi.

3.2. valdemar europer by efter by men han er stadig ikke tilfreds han vil erupre hele Danmark. han ville gerne europre hansestæderene som er en meget rig handels by.

3.3. valdemars eneste søn døde som 21 årig. valdemar døde på sit ynglingsslot. Magrettes søn dør. så han kan ikke blive konge som hendes mor havde planlagt.

3.4. valdemars datter margrette bliver konge af sverige og bliver gravid som 17 årig. hendes søn skal være konge af norge. men da Valdemar døde ville Magrette gerne have tronen sammen med hendes fem årig søn.

3.5. Magrette er var den første der bestemte over landet. hun adopteret en dreng som hun kaldte Erik. Erik skal have magten efter Magrette. Hun vinder magten over Sverige så nu bestemmer hun over Danmark, Norge og Sverige. Hun giver magten videre til Erik. Magrette dør pludselig d. 28 oktober 1412 måske af pest.

4. Danmark og verden

4.1. I 476 startede middelalderen i Europa men middelalderen kom først til Danmark i 1050. Danmark havde meget med udlandet at gøre fordi at Danmark havde den største magt i hele norden.

5. Kalmarunionen

5.1. Kalmarunionen var da den danske konge havde magt over Norden. Den startede i 1397 og sluttede i 1523 fordi at Svenenskerne hellere ville have deres egen konge.

6. Hansestæder

6.1. Det var en rig handelsunion. Danmark prøvede at andgribe dem, men de tabte.

7. Tabet af skåne

7.1. danmark har europede skåne, men de tabte det igen.

8. Tabet af skåne

8.1. Danmark vinder Skåne, men de mister det hurtigt igen til Hansestæderne. men Magrette siger til dem at hvis hun hjælper med at stoppe piraterriet så vil hun have Skåne tilbage. Så hun for det tilbage.