Westerse waarden en normen

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Westerse waarden en normen by Mind Map: Westerse waarden en normen

1. Verlichting (18e eeuw)

1.1. Ontstaan als reactie op het toen heersende autoritaire regime

1.2. Eerst alle macht bij één persoon, geen controleorgaan en burgerwetten

1.2.1. Verlichting startte revolutie

1.2.1.1. Modernisering van de samenleving door:

1.2.1.1.1. individualisering

1.2.1.1.2. emancipatie

1.2.1.1.3. feminisme

1.2.1.1.4. secularisering

1.2.1.1.5. globalisering

1.3. Scheiding tussen kerk en staat, vrije meningsuiting,...

1.4. Democratische staat

1.4.1. Volk regeert in een staat die gebaseerd is op recht

1.4.2. Macht wordt gereguleerd en beperkt door de wetten en rechters

1.4.2.1. Zowel burger als rechter moeten zich aan deze regels houden

2. Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948)

2.1. Afgekondigd door de Algemene Vergadering van de VN

2.2. Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens

2.2.1. Europees verdrag

2.2.2. Opgesteld in 1950

2.2.3. Hierin staan mensen- en burgerrechten beschreven die gelden voor alle inwoners van de verdragsluitende staten

3. Dankzij de Verlichting en UVRM kunnen wij al 70 jaar in vrede samenleven

3.1. De terreurdaden en vluchtelingenstroom voelt voor de Westerse burger als een bedreiging aan voor onze waarden en normen + we willen onze rechten beschermen

3.1.1. Wat is beschermen?

3.1.1.1. Komt dat overeen met de grondbeginselen van onze Westerse cultuur?

3.1.1.2. Zorgt dat er niet voor dat onze rechten worden afgenomen?

3.1.1.3. Grenzen sluiten, vluchtelingen weren,... gaan in tegen Verlichtingsdenken en E/UVRM

3.1.1.4. ENKELE BEDENKINGEN

3.1.1.4.1. 1 Door zulke beslissingen vallen niet 'de anderen' onze waarden en normen aan. We beslissen zelf om onze verworven vrijheden terug te dringen

3.1.1.4.2. 2 Veel mensen zijn angstig Ze zijn bereid om bepaalde vrijheden op te geven om een gevoel van veiligheid te krijgen

3.1.1.4.3. 3 Elke inwoner van een democratische staat moet zich houden aan regels en wetten