Інтерактивні технології навчання

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Інтерактивні технології навчання by Mind Map: Інтерактивні технології навчання

1. Інтерактивні технології кооперативно-групового навчання

1.1. робота в парах

1.2. ротаційні трійки

1.3. два-чотири-разом

1.4. робота в групах

1.5. карусель

1.6. акваріум

1.7. незакінчене речення

1.8. мозковий штурм

1.9. навчаючи-вчусь

1.10. кейс-метод

1.11. мікрофон

1.12. ажурна пилка

2. Технології ситуативного моделювання

2.1. імітація

2.2. рольова гра

2.3. сценка, твір

2.4. складання аналогічних задач

3. Технології опрацювання дискусійних питань

3.1. дебати

3.2. шоу

3.3. дискусія

3.4. займи позицію

3.5. зміни позицію