Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Natura- Nature by Mind Map: Natura- Nature

1. Śnieżyca- Blizzard

1.1. Hail - Grad

1.2. Frost- zamarzać

1.3. Freezing rain- mrorzący deszcz

1.4. Skidding- wpadanie w poślizg

1.5. Heavy snow- duże opady

2. Sztorm- Storm

2.1. Lightning- błyskawica

2.2. Thunder- grzmot

2.3. Heavy rain- ulewny deszcz

3. Heat wave- fala upałów

3.1. Boiling temperature- gotująca się temperatura

3.2. Dry- sucho

3.3. Hot and Homid- gorąco i wilgotno

3.4. Stuffy- duszno

4. Plant- roślina

4.1. Stem- łodyga

4.2. Leowes- liście

4.3. Roots- korzenie

4.4. Buds- pączki

4.5. To bloom- kwitnące

4.6. Trunk- pień

4.7. Crown- korona