Підготовка і ухвалення управлінського рішення

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Підготовка і ухвалення управлінського рішення by Mind Map: Підготовка і ухвалення управлінського рішення

1. стилі ухвалення рішення

1.1. керівник приймає рішення одноосібно

1.2. керівник збирає інформацію, і тільки потім приймає рішення одноосібно

1.3. керівник консультується з підлеглими індивідуально, а потім приймає рішення одноосібно

1.4. керівник консультується з усією групою, а потім приймає рішення одноосібно

1.5. керівник обговорює проблему з групою і рішення приймається спільно

2. за ступенем впливу на майбутнє організації

2.1. • стратегічні

2.2. • тактичні

3. за масштабами

3.1. • глобальні

4. відповідно до часового охоплення

4.1. • перспективні

4.2. • поточні

5. за тривалістю періоду реалізації

5.1. • довготривалі

5.2. середньотривалі

5.3. короткотривалі

6. за ступенем обов’язкового виконання

6.1. • директивні

6.2. • рекомендаційні

6.3. • орієнтуючі

7. за функціональним призначенням:

7.1. • організаційні

7.2. • координуючі

7.3. • регулюючі

7.4. • активізуючі

7.5. • контролюючі

8. за способом прийняття

8.1. • інтуїтивні

8.2. • адаптаційні

9. залежно від кількості учасників

9.1. • локальні

9.2. • одноосібні

9.3. • колективні

10. Вимоги

10.1. мати чітку мету

10.2. бути обґрунтованим і несуперечливим

10.3. бути правочинним, спиратися на вимоги законів

10.4. бути конкретним, мати адресата, терміни виконання

10.5. бути своєчасним та ефективним

11. Типи кервників:

11.1. керівник, який прагне досягти успіху в діяльності

11.2. керівник орієнтується більше на себе, ніж на групу виконавців

11.3. негативно мотивований керівник, який уникає самостійності, ризику

11.4. керівник, який не здатний до активної роботи, має невротичні тенденції в поведінці