17 bí mật tư duy triệu phú

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
17 bí mật tư duy triệu phú by Mind Map: 17 bí mật tư duy triệu phú

1. Guidelines

1.1. Anything goes!

1.2. No criticism or flaming allowed

1.3. The Wilder The Better

1.4. Quantity is Quality

1.5. Set a Time Limit

2. nhìn nhận cuộc đời

3. Cuộc chơi tiền bạc

4. sự giàu có

5. suy nghĩ

6. Cơ hội đến

7. người giàu khác

8. Ngoại giao, quan hệ

9. Bản thân, quảng cáo

10. Đứng trước vấn đề

11. May mắn đến

12. Thu nhập

13. Lựa chọn

14. Tổng tài sản

15. Tài chính

16. Tiền bạc

17. Sợ hãi

18. Kiến thức