Дистанційне навчання Виконав Іщенко Олександр

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Дистанційне навчання Виконав Іщенко Олександр by Mind Map: Дистанційне навчання Виконав Іщенко Олександр

1. Як це працює?

1.1. надання учбового матеріалу студенту; контроль успішності студента; засоби консультації студента програмою-викладачем; засоби інтерактивної співпраці викладача і студента; можливість швидкого доповнення курсу новою інформацією, коригування помилок

2. Що це?

2.1. це форма навчання з використанням комп’ютерних і телекомунiкацiйних технологiй, якi забезпечують iнтерактивну взаємодiю викладачiв та студентiв на рiзних етапах навчання i самостiйну роботу з матерiалами iнформацiйної мережi.

3. Які переваги дистанційних курсів?

3.1. гнучкість

3.2. актуальність

3.3. зручність

3.4. модульність

3.5. економічна ефективність

3.6. інтерактивність

3.7. можливість одночасного використання великого обсягу навчальної інформації будь-якою кількістю студентів

3.8. контроль якості навчання, що передбачає проведення дискусій, чатів, використання самоконтролю, відсутність психологічних бар’єрів

3.9. відсутність географічних кордонів для здобуття освіти

4. Як організовано дистанційне навчання?

4.1. У системі дистанційного навчання виділені 4 типи суб'єкта:

4.1.1. Студент - той, хто навчається

4.1.2. Тьютор - той, хто навчає

4.1.3. Організатор - той, хто планує навчальну діяльність, розробляє програми навчання, займається розподіленням студентів за групами і навчальним навантаженням на тьюторів, вирішує різні організаційні питання

4.1.4. Адміністратор - той, хто забезпечує стабільне функціонування системи, вирішує технічні питання, слідкує за статистикою роботи системи