Сучасні технології навчання:

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Сучасні технології навчання: by Mind Map: Сучасні технології навчання:

1. Інтерактивні методи

1.1. Технологія кооперативного навчання

1.1.1. Робота в парах

1.1.2. Змінювані трійки

1.1.3. Карусель

1.1.4. Акваріум

1.2. Технології ситуативного моделювання

1.2.1. Симуляційні ігри

1.2.2. Рольові ігри

1.2.3. Судові слухання

1.3. Технології колективно - групові

1.3.1. Мікрофон

1.3.2. Незакінчені речення

1.3.3. Мозковий штурм

1.4. Дискусійні технології

2. Проектні технології

2.1. Дослідницькі

2.1.1. Найдорожчий скарб

2.1.2. Історія герба України

2.1.3. Як економно використовувати воду вдома

2.2. Творчі

2.2.1. М`яка іграшка

2.2.2. Збережи природу

2.3. Пригодницькі

3. Інформаційні технології навчання

3.1. Навчаючі комп`ютерні програми

3.1.1. Віртуальна лабораторія

3.1.2. Компютерні підручники

3.1.3. Програми-тренажери

3.2. Дистанційне навчання

3.2.1. Віртуальні екскурсії

3.2.2. Форуми

3.2.3. Відеоконференції

3.3. Робота в мережі Internet

3.3.1. Веб - квести

3.3.2. Пошук навчальних матеріалів