เมาส์

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เมาส์ by Mind Map: เมาส์

1. ความหมาย

1.1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมตัวชี้บนจอคอมพิวเตอร์ (pointing device) เป็นอุปกรณ์สำคัญในการใช้งานคอมพิวเตอร์ชิ้นหนึ่ง

2. ประเภทของเมาส์

2.1. 1. เมาส์แบบกลไก

2.1.1. Project specifications

2.1.2. End User requirements

2.1.3. Action points sign-off

2.2. 2. เมาส์แบบใช้แสง

2.2.1. Medium Priorities

2.3. 3. แบบไร้สาย

2.3.1. Medium Priorities

2.3.2. Low Priorities

3. การดูแลรักษาเมาส์

3.1. ควรวางเมาส์บนแผ่นรองเมาส์ทุกครั้งที่ใช้งาน

3.1.1. ควรวางเมาส์บนแผ่นรองเมาส์ทุกครั้งที่ใช้งาน

3.2. ควรทำความสะอาดบริเวณลูกบอลและก้านพลาสติกในตัวเมาส์อย่างสม่ำเสมอ