Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

VenW intranet (versie 1.9 - 9-10-2008) by Mind Map: VenW intranet (versie 1.9 -  9-10-2008)
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

VenW intranet (versie 1.9 - 9-10-2008)

Staf

Bedrijfsvoering

Juridisch

Communicatie

Informatiemanagement

Kerntaken

Beleid

Toezicht

Uitvoering

Service

Bijeenkomsten

Was: Bijeenkomsten (vergaderingen, evenementen, recepties)

Werkondersteuning

Communicatiemiddelen

Verplaatst vanuit werkplek naar direct onder serviceplein - Voicemail onder vaste of mobiele telefoons opnemen Genoeg informatie voor onderliggende niveau"s beschikbaar?

Werkplekken

Was: werkplek

Catering

Vervoer

Ideeënbus

Definitieve plaats nog te bepalen in overleg Mogelijkheid zou kunnen zijn: vanaf iedere pagina een link naar ideeenbus

Marktplaats

Past niet op dit niveau onder Serviceplein. Definitieve plaats nog in overleg te bepalen.

Kantoren

Verzameling van enkele onderwerpen die eerst los onder Serviceplein vielen.

Beveiliging en veiligheid (kantoren)

Automatisering

Financiën, inkoop en automatisering

Weer

Organisatie

Directies

Thema's

Agentschappen

Ondernemingsraden

Politiek

Interne raden

Was: Raden (Ministerraad, BSR etc.)

Parlementszaken

SN: Betreft info over, en niet de stukken/documenten zelf SYN: Parlementaire zaken RT: Stukkenstroom

Internationaal

Was: EU/internationaal Opmerking HDJZ: Internationale programma"s en projecten vervangen door internationale sectoroverstijgende dossiers

Personeel

Dienstverband

Financiën

Aan- en afwezigheid

Functie en loopbaan

Gezondheid en veiligheid

Organisatie

Inspraak en naslag