Сучасні проблеми безпеки

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Сучасні проблеми безпеки by Mind Map: Сучасні проблеми безпеки

1. У воєнній сфері

1.1. Політизація силових структур держави

1.2. Створення та функціонування незаконних збройних формувань

1.3. Зниження рівня боєздатності Збройних сил держави

2. В екологічній сфері

2.1. Негативні екологічні наслідки Чорнобильської катастрофи

2.2. Неконтрольоване ввезення в Україну екологічно небезпечних технологій,речовин і матеріалів

2.3. Неефективне використання природних ресурсів

3. В науково-технолочній сфері

3.1. Невизначеність державної науково-технологічної політики

3.2. Науково-технологічне відставання України від розвинутих країн

3.3. Зниження рівня підготовки висококваліфікованих наукових та інженерно-технічних кадрів

4. У політичній сфері

4.1. Порушення принципу розподілу влади

4.2. Поширення корупції в органах державної влади

4.3. Масові порушення прав громадян в Україні та за її межами

5. В економічній сфері

5.1. Криміналізація суспільства, діяльність тіньових структур

5.2. Нестабільність у правовому регулюванні відносин у сфері економіки

5.3. Істотне скорочення внутрішнього валового продукту

6. У соціальній сфері

6.1. Низький рівень життя та соціальної захищеності значних верств населення

6.2. Неефективність державної політики щодо подолання бідності

6.3. Неконтрольовані міграційні процеси в країні