Сучасні проблеми безпеки

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Сучасні проблеми безпеки by Mind Map: Сучасні проблеми безпеки

1. У політичній сфері

1.1. Порушення принципу розподілу влади

1.2. Поширення корупції в органах державної влади

1.3. Масові порушення прав громадян в Україні та за її межами

2. В економічній сфері

2.1. Криміналізація суспільства, діяльність тіньових структур

2.2. Нестабільність у правовому регулюванні відносин у сфері економіки

2.3. Істотне скорочення внутрішнього валового продукту

3. У соціальній сфері

3.1. Низький рівень життя та соціальної захищеності значних верств населення

3.2. Неефективність державної політики щодо подолання бідності

3.3. Неконтрольовані міграційні процеси в країні

4. У воєнній сфері

4.1. Політизація силових структур держави

4.2. Створення та функціонування незаконних збройних формувань

4.3. Зниження рівня боєздатності Збройних сил держави

5. В екологічній сфері

5.1. Негативні екологічні наслідки Чорнобильської катастрофи

5.2. Неконтрольоване ввезення в Україну екологічно небезпечних технологій,речовин і матеріалів

5.3. Неефективне використання природних ресурсів

6. В науково-технолочній сфері

6.1. Невизначеність державної науково-технологічної політики

6.2. Науково-технологічне відставання України від розвинутих країн

6.3. Зниження рівня підготовки висококваліфікованих наукових та інженерно-технічних кадрів