Туризм як вид послуг, його види . Міжнародний туризм. Основні туристичні регіони світу .

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Туризм як вид послуг, його види . Міжнародний туризм. Основні туристичні регіони світу . by Mind Map: Туризм як вид послуг, його види . Міжнародний туризм. Основні туристичні регіони світу .

1. Чинники розвитку туризму

1.1. Рекреаційні ресурси

1.2. Природно-рекреаційні ресурси

1.3. Культурно-історичні ресурси

2. Види

2.1. За географічним принципом

2.1.1. Внутрічній

2.1.2. Міжнародний

2.2. За напрямом туристичного потоку

2.2.1. Виїздний

2.2.2. В'їздний

2.3. За джерелом фінансування

2.3.1. Соціальний

2.3.2. Комерційний

2.4. За способом пересування

2.4.1. Пішохідний

2.4.2. Авіаційний

2.4.3. Морський

2.4.4. Річковий

2.4.5. Автотуризм

2.4.6. Залізничний

2.4.7. Велосипедний

2.4.8. Змішаний

2.5. За тривалістю

2.5.1. Короткотривалий

2.5.2. Довготривалий

2.6. За організованістю

2.6.1. Організований

2.6.2. Неорганізований

2.7. За метою поїздки

2.7.1. Рекреаційний

2.7.2. Оздоровчий

2.7.3. Пізнавальний

2.7.4. Діловий

2.7.5. Науковий

2.7.6. Спортивний

2.7.7. Шоп-тури

2.7.8. Гастро-тури

2.7.9. Пригодницький

2.7.10. Паломницький

2.7.11. Ностальгійний

2.7.12. Екотуризм

2.7.13. Екзотичний

2.7.14. Елітариний

2.8. За способом розміщення

2.8.1. Готельний

2.8.2. Мотельний

2.8.3. Пансіонатний

2.8.4. Кемпінговий

2.8.5. Наметний

2.9. За кількістю учасників

2.9.1. Індивідуальний

2.9.2. Сімейний

2.9.3. Груповий

2.10. За інтинсивністю потоку

2.10.1. Постійний

2.10.2. Сезонний

2.11. За розташуванням місця перебування

2.11.1. Гірський

2.11.2. Водний

2.11.3. Сільський

2.11.4. Приміський

2.11.5. Космічний

3. Туризм

3.1. Рекреація — це система заходів, пов'язана з використанням вільного часу людей для їх оздоровчої, культурно-ознайомчої і спортивної діяльності на спеціалізованих територіях, які розміщені поза їх постійним помешканням.

3.2. Туризм — тимчасовий виїзд особи з місця постійного проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях без здійснення оплачуваної діяльності в місці перебування.