ÇEVRE VE EKOLOJİ SON HALİ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ÇEVRE VE EKOLOJİ SON HALİ by Mind Map: ÇEVRE VE EKOLOJİ  SON HALİ

1. EKOTON

2. BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK

3. Ekosistem

3.1. Abiyotik Faktörler

3.1.1. Sıcaklık

3.1.2. İklim

3.1.3. Ortam PH'ı

3.1.4. Işık

3.1.5. Su

3.2. Biyotik Faktörler

3.2.1. Ayrıştırıcılar

3.2.2. Tüketicier

3.2.3. Üreticiler

3.3. Su Ekosistemi

3.3.1. Nehir

3.4. Kara Ekosistemi

3.4.1. Tundra

4. ÇEVRE SORUNLARI

4.1. Orman Tahribi

4.2. Toprak Kirliliği

4.3. Hava Kirliliği

4.4. Gürültü Kirliliği

4.5. Küresel Isınma

4.6. Erozyon

4.7. Su Kirliliği

5. BESLENME İLİŞKİLERİ

5.1. Ototrof

5.1.1. Fotoototfof

5.1.2. Kemoototfof

5.2. Hetetrof

5.2.1. Safrofit

5.2.2. Simbiyoz

5.2.3. Holozik

5.3. Hem Ototrof Hem Hetetrof

6. BİRİMİDİR

6.1. Kommünite

6.2. Populasyon

6.3. Tür

6.4. Habitat

7. VARDIR

8. OLUMSUZ ETKİLER

9. BİRİMİDİR

10. BİRİMİDİR

11. İÇİN ÖNEMLİDİR