Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
E-voucher by Mind Map: E-voucher

1. WHAT

1.1. 1.Giảm giá %

1.2. 2.Tặng kèm

1.3. 3.Mua n tặng 1

1.4. 4.Tặng điểm thưởng

1.5. 5.Đổi Diểm

1.6. 6.Lucky Drow

2. WHERE

2.1. Các điểm áp dụng voucher

3. WHEN

3.1. Từ thời điểm A tới thời điểm B

3.2. Các dịp đặc biệt:8/3, Birthday,,,

3.3. Happy day

3.4. Happy our

4. WHOM

4.1. Giới tính

4.2. Tuổi tác

4.3. Tập khách hàng mục tiêu

5. WHO

5.1. Media One

6. HOW

6.1. Lên khách hàng voucher

6.2. Điền form thông tin thiết kế

6.3. Media One

6.4. Duyệt

6.5. Đưa lên hệ thống

6.6. Theo dõi hiệu quả

6.7. Gửi báo cáo cho đối tsc