BONS USOS DIGITALS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
BONS USOS DIGITALS by Mind Map: BONS USOS DIGITALS

1. RESPECTE

1.1. DRETS D'AUTOR

1.1.1. DEMANA AUTORITZACIÓ

1.1.1.1. INFORMACIÓ

1.1.1.2. LICÈNCIES

1.1.1.2.1. CREATIVE COMMONS (CC)

1.1.1.3. IMATGES

1.1.1.4. MÚSICA

1.1.1.5. VIDEOS

1.1.1.6. TEXTOS

1.2. XARXES SOCIALS

1.2.1. TWITTER

1.2.2. YOUTUBE

1.2.3. SNAPCHAT

1.2.4. WHATSAPP

1.2.5. INSTAGRAM

1.2.6. FACEBOOK

2. HÀBITS

2.1. NOUS CONTACTES

2.1.1. NO AGREGUIS A DESCONEGUTS

2.2. CONTROLA EL TEMPS

2.2.1. NO ET PASSIS LA TARDA AMB EL MÒBIL

2.2.2. PASSA MÉS TEMPS AMB ELS AMICS

3. SEGURETAT

3.1. CÒPIA DE SEGURETAT

3.1.1. SIM

3.1.2. DRIVE

3.1.3. WHATS APP

3.2. GUARDAR ARXIUS

3.2.1. PEN

3.2.1.1. CONTACTES

3.2.2. CLOUD

3.2.3. DRIVE

3.2.4. DROPBOX

3.3. PORTÀTIL

3.3.1. TENIR CURA

3.3.2. FUNDA

3.4. ANTIVIRUS I SISTEMA OPERATIUS

3.4.1. ACTIUS

3.4.2. ACTUALITZATS

3.5. BATERIA

3.5.1. 100%

4. PRIVACITAT

4.1. CONTRASENYES

4.1.1. NO COMPARTIR-LES

4.1.2. DIFERENTS

4.2. CORREU

4.2.1. OBRIR ELS CONEGUTS

4.3. XARXES SOCIALS

4.3.1. VIGILA

4.3.1.1. DADES

4.3.1.2. VIDEOS

4.3.1.3. IMATGES

4.3.1.4. SOLICITUTS DESCUNEGUDES

4.3.2. TENIR CURA

4.4. MISSATGES

4.4.1. CONÈIXER A LA PERSONA