Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Sosiaalisen median pelisäännöt (someketti) by Mind Map: Sosiaalisen median
pelisäännöt
(someketti)
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Sosiaalisen median pelisäännöt (someketti)

Somen julkisuus

Sanat ja kuvat leviävät nopeasti

Yrityksen sisäisten asioiden kommentoinnissa käytettävä harkintaa (yleensä ei suotavaa)

Somen luonteeseen kuuluu jakaminen ja yhteisöllisyys

Käyttäytyminen Somessa

Tuo esille kuka olet ja mitä organisaatiota edustat

Käytä arkikieltä

Ole rehellinen, läpinäkyvä ja toisia kunnioittava

Tee selväksi, milloin puhut organisaatiosi puolesta ja milloin omasta näkökulmastasi

Ole oma itsesi, työsi sallimissa rajoissa

Tunne yhteisöjen toimintatavat ja kunnioita niitä

Perustele väittämäsi kovilla faktoilla, muista lähdeviittaukset

Huolehdi salasanoistasi ja tietoturvasta

Miten päästä mukaan Someen?

Sosiaalisen median hyötyjen/haittojen/kustannusten selvittäminen

Hyötyjä mm. vuorovaikutus, tiedon tuottaminen ja kanavointi, brändin rakentaminen, asiakaspalvelu, kilpailijoiden seuranta, markkinointi...

Haittoja voivat olla mm. julkisuus, inhimilliset virheet, työelämän ja yksityiselämän välisen rajan hämärtyminen, tietoturva, tuottavuus...

Kustannuksia aiheuttavat mm. henkilökunnan ajankäyttö Somen palveluissa, henkilökunnan perehdyttäminen ja koulutus ja SoMeen käytettävän sisällön luomiseen käytettävät resurssit...

Erilaisiin sosiaalisen median palveluihin/työkaluihin tutustuminen (ts. mihin palveluihin kannattaa liittyä/mihin ei?)

Säännöt ja toimintatavat vaihtelevat eri Somen kanavien ja yhteisöjen välillä

Sisällöntuotanto

Päivitä sisältöä usein, mutta ei niin usein että sitä voidaan pitää spämminä

Välitä tunnelmia ja tapahtumia reaaliaikaisesti

Älä käytä päällekäyvää markkinointiviestintää

Vastaa kommentteihin ja kysymyksiin ripeästi ja ammattimaisesti

Varmista että tuottamasi sisältö noudattaa lainsäädäntöä (huom. tekijänoikeudet)

Apukysymyksiä varsinaisen "oikean" ohjeistuksen tekoon

Lähde: http://www.dailydiego.fi/blog/?p=1682

Selkeät

Mihin asioihin voin kommentoida?

Mistä asioista voin kirjoittaa?

Missä kanavissa voin osallistua ja kenen suulla puhun?

Millaisella tyylillä kirjoittamme?

Inspiroivat

Miksi on tärkeää osallistua sosiaaliseen median keskusteluun?

Mitä hyötyä työntekijälle on esimerkiksi bloggaamisesta?

Miksi sosiaalisen median toimenpiteet ovat yrityksellemme tärkeitä?

Keistä meidän yrityksessämme voimme ottaa mallia?

Painotetaanko ohjeistuksessa uhkien torjuntaa vai mahdollisuuksien hyödyntämistä?

Rajoitukset ja kontrolli vs kannustus, inspirointi ja yhteistyö