Στοιχειώδη σωμάτια

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Στοιχειώδη σωμάτια by Mind Map: Στοιχειώδη σωμάτια

1. Yλη

1.1. Κουάρκ

1.1.1. Αδρονια

1.1.1.1. Μεσόνια

1.1.1.2. Βαρυόνια

1.1.1.2.1. Πύρηνες

1.2. Λεπτόνια

2. Φορείς

2.1. Γκλουόνια

2.1.1. Ισχυρή Αλληλεπίδραση

2.1.1.1. Κβαντική Χρωμοδυναμική

2.2. W και Z μποζόνια

2.2.1. Αδύναμη Αλληλεπίδραση

2.3. Φωτόνια

2.3.1. Ηλεκτρομαγνητισμός

2.3.1.1. Κβαντική Ηλεκτροδυναμική

2.3.1.1.1. Ηλεκτροασθενής Αλληλεπίδραση

2.4. Βαρυτόνια

2.4.1. Βαρύτητα

2.4.1.1. Κβαντική Βαρύτητα