Безсполучникове складне речення

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Безсполучникове складне речення by Mind Map: Безсполучникове складне речення

1. З рівноправними частинами

1.1. Одночасність подій

1.2. Послідовність подій

1.3. Зіставлення (протиставлення) подій

2. З нерівноправними частинами

2.1. Наслідку

2.2. Причини

2.3. Умови

2.4. Часу

2.5. Доповнення

2.6. Пояснення

3. Інтонація

3.1. Переліку

3.1.1. [ ], [ ]

3.2. Пояснення

3.2.1. [ ] : [ ]

3.3. Зіставлення

3.3.1. [ ] - [ ]

4. Розділові знаки

4.1. Кома

4.1.1. Одночасність

4.1.2. Послідовність

4.2. Крапка з комою

4.2.1. Значний обсяг

4.2.2. Вже є розділові знаки

4.2.3. Частини далекі за змістом

4.3. Двокрапка

4.3.1. Причина

4.3.1.1. Бо, тому що

4.3.2. Доповнення

4.3.2.1. Що, і побачив

4.3.3. Пояснення

4.3.3.1. А саме

4.4. Тире

4.4.1. Зіставлення, протиставлення

4.4.1.1. А, але

4.4.2. Наслідок

4.4.2.1. Так що; який наслідок?

4.4.3. Різка зміна подій

4.4.3.1. І

4.4.4. Час, умова

4.4.4.1. коли, якщо, хоч (у 1-ій частині)

4.4.5. Порівняння

4.4.5.1. Наче, як