ELS ÉSSERS VIUS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ELS ÉSSERS VIUS by Mind Map: ELS ÉSSERS VIUS

1. Presenten la materia organitzada en nivels de organització

1.1. Àtom

1.2. Molècula

1.3. Teixit

1.4. Òrgan

1.5. Sistema

1.6. Espécie

1.7. Població

1.8. Comunitat o biocenosi

1.9. Ecosistema

1.10. Biosfera

2. Bioelements

2.1. Carboni(C)

2.2. Oxigen (O)

2.3. Hidrogen (H)

2.4. Nitrogen (N)

2.5. Fosfor (P)

2.6. Sofre (S)

3. Biomolècules

3.1. Orgàniques

3.2. Inorgàniques

4. Cèl·lula

4.1. Por ser

4.1.1. Unicel·lular

4.1.2. Pluricel·lular

5. Funcions vitals

5.1. Nutrició

5.2. Relació

5.3. Reproducció

6. Funcions vitals

6.1. Fotosíntesis

6.1.1. Aigua + Sals minerarls + Dioxid de carboni + llum solar->matèria orgànica

6.2. Respiració cel·lular

6.2.1. Matéria orgànica + O2->Aigua + diòxid de carboni + energía

6.3. 3 tipus de reproducció

6.3.1. Asexual

6.3.2. Sexual

6.3.3. Alternant