Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
A LÍRICA by Mind Map: A LÍRICA

1. INTRODUCCIÓN

1.1. A lírica como xénero literario

1.1.1. Composicións poéticas

1.1.1.1. Emocións e sentimentos

1.1.1.1.1. Enfoque persoal e subxectivo

1.1.2. Lyros

1.1.2.1. Instrumento musical de corda

1.1.2.2. Lírica

1.1.2.2.1. Danzas e melodías

1.1.2.2.2. Complexa e intensa

1.1.3. Perfección no uso das palabras

1.1.3.1. Balada

1.1.3.1.1. De bailare

1.1.3.2. Soneto

1.1.3.2.1. De sonitus

1.1.3.3. Oda

1.1.3.3.1. De odé

1.1.3.4. Salmo

1.1.3.4.1. De psalmus

1.2. Subxéneros líricos

1.2.1. Égloga

1.2.1.1. Eclŏga, ἐκλογή

1.2.1.1.1. ‘Extracto, selección, peza escollida’

1.2.1.2. Grecia, s. IV a.C., Idilios de Teócrito

1.2.1.3. Diálogos de pastores sobre temas xeralmente amorosos nunha natureza idílica

1.2.1.4. 2 tipos de estrutura principais

1.2.1.4.1. Estrutura monódica

1.2.1.4.2. Estrutura dual

1.2.1.5. Algunhas representáronse no teatro (Bucólicas de Virxilio)

1.2.2. A égloga na literatura castelá

1.2.2.1. Autores destacados

1.2.2.1.1. Juan del Encina (1458-1529)

1.2.2.1.2. Lucas Fernández (1474-1542)

1.2.2.1.3. Garcilaso de la Vega (1498-1536)

1.2.2.1.4. Juan Boscán (1490-1542)

1.2.2.1.5. Hernando de Acuña (1518-1580)

1.2.3. Elexía

1.2.3.1. Poema en verso elexíaco (un verso hexámetro, outro pentámetro)

1.2.3.2. Autores gregos

1.2.3.2.1. Temas sociais e políticos

1.2.3.3. Autores latinos

1.2.3.3.1. Añaden temas de amor, vida e morte

1.2.3.4. Destacan Catulo, Ovidio,Tibulo e Propercio

1.2.3.5. Ovidio

1.2.3.5.1. Temática amorosa

1.2.3.5.2. Tristeza e as Pónticas

1.2.4. Epigrama

1.2.4.1. Sobre-escribir / escribir encima

1.2.4.2. Composición poética

1.2.4.3. Breve, elegante, intenso

1.2.4.4. Pensamento principal festivo / satírico

1.2.4.5. Inxenio

1.2.4.6. Emocións e sentimentos

1.2.4.7. Inscrición sobre un obxeto

1.2.4.8. Acontecementos serios, singulares, triviais

1.2.4.9. Ton burlesco, xogo de palabras

1.2.4.10. Roma

1.2.4.10.1. Poesía audaz

1.2.4.11. Frívolo, desenfrenado, mordaz

1.2.4.12. Costumes, vida, sociedade

1.2.4.12.1. Grega e Romana

1.2.4.13. Marcial (40-104 d.C.)

1.2.4.13.1. Descrición da vida romana / ironía

1.2.4.13.2. Oficio de enterrador e cazadotes / costume de cear fóra / regalar ungüento

1.2.4.13.3. Quintiliano / Plinio o Mozo

1.2.4.13.4. 500 epigramas / 15 libros

1.2.4.13.5. Liber de spectaculis

1.2.4.13.6. Xenia e Apophoreta

1.2.4.13.7. Desprezo da temática mitolóxica

1.2.4.13.8. Defectos e virtudes do home e da muller

1.2.4.13.9. Retrato de clases sociais

1.2.4.13.10. Paixóns do pobo

1.2.4.13.11. Vicios e costumes

1.2.4.14. Poetices libri septem

1.2.4.14.1. Humanista Giulio Cesar Scaligero

1.2.4.15. León Arroyal

1.2.4.15.1. "Un juego artificioso de voces, con que suele encubrir un concepto las más veces popular, terminando un pensamiento, al parecer ordinario,con una agudeza picante, activa y espirituosa."

1.2.4.16. Juan de Iriarte

1.2.4.16.1. "A la abeja semejante, para que cause placer, el epigrama ha de ser pequeño, dulce y punzante."

1.2.5. Oda

1.2.5.1. Ton elevado ou cantado

1.2.5.2. Reflexión do poeta

1.2.5.3. Relixiosa, heroica, filosófica ou amorosa

1.2.5.4. Antiga Grecia

1.2.5.4.1. Corales e monodias

1.2.5.5. Píndaro

1.2.5.5.1. Deuses, heroes, atletas

1.2.5.6. Alceo Mitilene

1.2.5.6.1. Guerreiros, virtudes militares

1.2.5.7. Safo

1.2.5.7.1. Amor e amantes

1.2.5.8. Anacreonte

1.2.5.8.1. Amor, praceres da mesa

1.2.5.9. Horacio o máis destacado

1.2.5.10. Lírica castelá

1.2.5.10.1. Garcilaso e Frei Luis de León

2. PRIMEIRAS MANIFESTACIÓNS

2.1. Precedentes

2.1.1. Carmen Saliorum

2.1.1.1. Himno dos Salios

2.1.1.2. Sacerdotes saltadores de Marte

2.1.2. Carmen fratrum Arvalium

2.1.2.1. Himno dos irmáns Arvales

2.1.2.2. Sacerdotes da divindade agrícola Dea Día

2.2. Carmen fratrum Arvalium

2.2.1. Fratres Arvales

2.2.1.1. 12 sacerdotes romanos

2.2.1.1.1. Morte dun deles

2.2.1.2. Dea Dia

2.2.2. Lenda

2.2.2.1. Rómulo e Remo

2.2.2.2. Un falece

2.2.2.2.1. Reemprazado por Rómulo

2.2.3. Historia

2.2.3.1. Decae durante a República

2.2.3.2. Reorganízase durante o Imperio

2.2.3.2.1. Augusto

2.2.4. Fratres Arvales

2.2.4.1. Lúa chea de maio

2.2.4.1.1. Procesión no campo

2.2.4.2. Reunión anual

2.2.4.3. Carmen arvale

2.2.5. Texto hoxe en día

2.2.5.1. Sucesión de termos sen sentido

2.2.5.2. Entendido mediante conxecturas

2.2.5.3. Corrompido, desfigurado e alterado

2.2.5.3.1. Imposible de interpretar

2.2.5.3.2. Algúns termos identificables

2.2.6. Texto orixinal

2.2.6.1. Paso do tempo

2.2.6.1.1. Perda das características

2.2.6.2. Ignorancia do seu significado

2.2.7. Alfabeto

2.2.7.1. Modelo antigo

2.2.7.1.1. Non se usaba

2.2.7.1.2. Non se coñecía

2.2.7.1.3. Erros e confusións

2.3. Carmen Saliorum

2.3.1. Saliares ou salios

2.3.1.1. Sacerdotes Marte

2.3.1.2. 12 aristócratas

2.3.1.2.1. Disfraz

2.3.1.3. Carmen saliare

2.3.1.3.1. Roma salva na batalla

2.3.1.3.2. Celebraban victorias de guerra

2.3.2. Fratres salii

2.3.2.1. Procesión

2.3.2.2. Inintelixible romanos época clásica

2.4. Quinto Lutacio Catulo

2.4.1. Poesía lírica de estilo helenístico

2.4.1.1. Roma

2.4.1.2. s. II a.C.

2.4.1.3. Círculo

2.4.1.4. Conservación escasa

2.4.2. Cidadáns gregos renuncian grandezas

2.4.2.1. Poemas breves

3. A LÍRICA NO s. I a.C

3.1. O status social dos poetas

3.1.1. Clases sociais elevadas

3.1.1.1. Autonomía

3.1.1.2. Liberdade de expresión

3.1.1.3. Desentendemento da temática social

3.1.2. Poesía intimista individualismo na literatura

3.2. A función da poesía, o poeta e o seu público

3.2.1. Funcións tradicionais da época

3.2.1.1. Entreter ao público

3.2.1.2. Educar mediante o contido

3.2.1.3. Cantar as glorias da patria

3.2.1.4. Temas alleos aos intereses do poeta

3.2.2. Funcións innovadoras da época

3.2.2.1. Dirixido a un público culto e esixente

3.2.2.2. Mellora no sistema educativo

3.2.2.3. Lectura como lecer

3.2.2.4. Subxetivismo do poeta

3.2.3. Movemento neotérico (Res publica tardía)

3.2.3.1. Neoteroi

3.2.3.1.1. Desprecio pola tradición latina

3.2.3.1.2. Admiración polos poetas alexandrinos: Calímaco

3.2.3.1.3. Admiración polos líricos eolos

3.2.3.2. Epigrama

3.2.3.2.1. Amplo coñecemento

3.3. Os neotéricos

3.3.1. Neotéricos

3.3.1.1. Poetae novi

3.3.2. Poetas

3.3.2.1. Escritos de Catulo (84 a.C. - 54 a.C.)

3.3.2.2. Calvo

3.3.2.3. Cinna

3.3.2.4. Bibáculo

3.3.2.5. Cornificio

3.3.3. Influencias

3.3.3.1. Calímaco (300 a.C. - 240 a.C.)

3.3.4. Características xerais

3.3.4.1. Cultivar xéneros diferentes

3.3.4.2. Formas menores

3.3.4.3. Traxedia e épica desprezadas

3.3.4.4. A partir de Catulo xa non se identifica aos un metro con temáticas específicas

3.3.4.5. Calímaco coma precursor

4. CATULO

4.1. Catulo na lírica

4.1.1. Adopta a elexía e o epigrama dos poetas gregos

4.1.2. Intimismo

4.1.3. Poesía persoal

4.1.4. Poetae novi

4.1.4.1. Novidades na poesía tradicional

4.1.4.1.1. Cicerón búrlase deles

4.1.5. Fusión

4.1.5.1. A lírica de Safo e Anacreonte

4.1.5.2. Alexandrinos Calímaco e Filodemo

4.2. Biografía

4.2.1. Gayo Valerio Catulo (Verona, 87 a.C.)

4.2.2. Dictadura de Sila

4.2.2.1. César en Britania

4.2.3. Poesía

4.2.3.1. Carmina

4.2.3.1.1. Lesbia

4.2.4. Despeito

4.2.4.1. Bitinia

4.2.5. 54 a.C. volve a Roma

4.2.6. CLODIA

4.2.6.1. Claudia Metela (97 a.C.)

4.2.6.2. Apio Claudio Pulcro e Cecilia Metela Baleárica

4.2.6.2.1. Gens Claudia

4.2.6.3. Clodia nome plebeio

4.2.6.4. Quinto Metelo Céler

4.2.6.4.1. Primo e esposo

4.2.6.5. Versos de Catulo

4.2.6.6. Información de Cicerón

4.2.6.6.1. Pro Celio

4.2.6.7. Vulnerabilidade das mulleres

4.3. Obra

4.3.1. 116 poemas de temática e extensión variadas.

4.3.2. Clasificación segundo a inspiración

4.3.2.1. Poemas mitolóxicos eruditos

4.3.2.1.1. Maior extensión

4.3.2.1.2. Inspiración alexandrina

4.3.2.1.3. Epitalamio de Tetis e Peleo

4.3.2.1.4. A cabeleira de Berenice

4.3.2.1.5. Atis

4.3.2.2. Poemas satíricos e epigramas

4.3.2.2.1. Invectivas aos inimigos.

4.3.2.2.2. Crítica da sociedade e dos políticos

4.3.2.2.3. Exemplo

4.3.2.3. Poemas líricos puros

4.3.2.3.1. Sentimentos

4.3.2.3.2. Lesbia

4.4. Conclusión

4.4.1. Poeta lírico

4.4.2. Intensidade e autenticidade no uso do latín.

4.4.3. Precursor

4.4.3.1. Horacio

4.4.3.2. Poetas elexíacos do século de Augusto.

4.4.4. Relación entre a poesía amorosa latina e a música blues.

5. POESÍA E SOCIEDADE AUGÚSTEAS

5.1. O espazo histórico

5.1.1. Panorama previo á chegada de Augusto ó poder complexo

5.1.1.1. Sistema republicano da paso ó Imperio

5.1.2. Época dourada da literatura

5.1.3. Tres momentos

5.1.3.1. Período triunviral

5.1.3.1.1. 43 a.C

5.1.3.1.2. Imperio Romano en mans de Octavio, Antonio e Lépido

5.1.3.1.3. Épodos e Sátiras de Horacio e as Églogas e Xeórxicas de Virxilio

5.1.3.2. Primeiro período augústeo

5.1.3.2.1. 27 a.C

5.1.3.2.2. derrota de Antonio en Accio no ano 31 a.C.

5.1.3.2.3. Octavio asume o título de Augusto

5.1.3.2.4. Libros I, II, III de Odas de Horacio, xunto coa Eneida de Virxilio

5.1.3.3. Terceiro cambio

5.1.3.3.1. 20 a.C.

5.1.3.3.2. Octavio Augusto exerce o poder monárquico sen miramentos

5.1.3.3.3. Odas, libro IV, e a Ars Poetica, tamén de Horacio

5.2. Os poetas e a sociedade

5.2.1. Cambio final de actitude cara á poesía e ós poetas.

5.2.2. Renuncian ó esteticismo e comprométesen coa sociedade

5.2.3. Vvisión grega clásica da poesía

5.2.3.1. Educación moral

5.3. Os poetas e os patróns

5.3.1. O padroado sobrevive

5.3.1.1. Axuda moral dun gran home

5.3.1.2. Publicidade

5.3.1.3. Participar nas recitationes privadas, públicas e semipúblicas

5.3.2. Primeiro período augústeo

5.3.2.1. Mecenas

5.3.2.1.1. Impulsor das artes

5.3.2.1.2. Virxilio e Horacio

5.3.2.1.3. Sinónimo daquel que fomenta e patrocina as actividades artísticas desinteresadamente

5.3.2.1.4. Axuda a Augusto no ano 44 a. C.

5.3.2.1.5. Máis próximo colaborador de Augusto nas tarefas de goberno e o seu suplente en varias das súas ausencias de Roma.

5.3.2.1.6. Ligado á historia da literatura polo seu apoio e protección brindados a novos poetas

5.3.2.1.7. Inmortalidade

5.3.3. Segundo período augústeo

5.3.3.1. Decae a influencia de Mecenas

5.3.3.2. Os poetas pasan a depender directamente do emperador.

6. HORACIO

6.1. Introducción

6.1.1. Roma esgotada e cansa de guerras que procuraba a paz e a tranquilidade.

6.1.2. Sur de Italia

6.1.2.1. Familia de libertos

6.1.3. Boa educación en Roma e Atenas.

6.1.4. Batalla de Filipos

6.1.4.1. Asasinos de César, Bruto e Casio

6.1.5. Regreso a Roma

6.1.5.1. Amigo de Virxilio

6.1.5.1.1. Introducción no círculo de Mecenas

6.1.5.1.2. Coñece a Augusto

6.1.6. Círculo de Mecenas

6.1.6.1. Clase acomodada

6.1.7. Mecenas

6.1.7.1. Ocio moi confortable na cidade e no campo

6.1.7.2. Baixo o padroado

6.1.7.2.1. Baixo o patronato do goberno

6.1.8. Poeta

6.1.8.1. Obrigado a facer propaganda da súa política

6.2. Horacio a través do período imperial

6.2.1. Período triunviral

6.2.1.1. Horacio mostra nos Épodos e Sátiras, o libre arbitrio republicano e a escasa simpatía polos triunviros.

6.2.2. Épodos

6.2.2.1. Fórmula de expresión da intimidade do poeta

6.2.2.1.1. Acerbitas (acritude, agresividade)

6.2.2.1.2. Atenta ós conflictos persoais e públicos dentro dun tono de pesimismo xuvenil.

6.2.3. Reunión Mecenas e Horacio cos do seu círculo

6.2.3.1. Compromiso de apoio ao proxecto político de Octavio

6.2.4. Entendemento de Horacio da necesidade de renovación do espírito poético

6.2.4.1. Expresión persoal influída polo ambiente que rodea

6.2.4.2. Obsesión por abrirse ao exterior

6.2.4.2.1. Centra o seu traballo poético nas Odas

6.3. A contribución horaciana á lírica

6.3.1. Primeiro en facer poesía lírica en latín. Métrica eólica

6.3.2. Oda I, II e III: Temas do momento

6.3.3. Obras perfectas, harmoniosas, variedade temática…

6.3.4. O seu pensamento é de melancolía, incredulidade, renuncia ás grandes ambicións…

6.3.5. Versatilidade técnica e rítmica

6.3.6. Gran variedade temática

6.4. A temática de Horacio

6.4.1. Grandes temas

6.4.1.1. Amor

6.4.1.2. Amizade

6.4.1.3. Himnos

6.4.1.4. Banquetes

6.4.1.5. Natureza

6.4.1.6. Reflexións filosóficas, vitais e políticas

6.4.1.7. ¼ amorosa - Punto de vista crítico

6.4.1.8. Non fala das súas paixóns nin das súas emocións, descríbeas como se non fosen con el.

6.5. Obra lírica de Horacio

6.5.1. Odas

6.5.1.1. As Odas (Carminas)

6.5.1.1.1. 104 composicións reunidas en 4 libros

6.5.2. Épodos

6.5.2.1. 17 pezas

6.5.2.1.1. “Beatus ille” - Frei Luís de León

7. TÓPICOS LITERARIOS

7.1. Horacio deixounos moitas expresións

7.1.1. Conduntes, concisas e con moito éxito

7.1.2. Tradición literaria e filosófica grega

7.2. FRASES DE HORACIO (que chegaron a ser tópicos)

7.2.1. Ab ovo usque ad mala

7.2.2. Aurea mediocritas

7.2.3. Beatus ille

7.2.4. Carpe diem

7.2.5. Dulce et decorum est pro patria mori

7.2.6. Eheu fugaces labuntur anni

7.2.7. Exegi monumentum aere perennius

7.2.8. Graecia capta ferum victorem (captorem) cepit et artes intulit agresti Latio

7.2.9. In medias res

7.2.10. Non omnis moriar

7.2.11. Nunc est bibendum

7.2.12. Odi profanum vulgus et arceo

7.2.13. Pallida mors aequo pulsat pede pauperum tabernas regumque turres

7.2.14. Parturient montes, nascetur ridiculus mus

7.2.15. Rara avis

7.2.16. Ut pictura poesis