Phát quà người vô gia cư

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Phát quà người vô gia cư by Mind Map: Phát quà người vô gia cư

1. Tổng hợp doanh thu

2. Chuẩn bị quà tặng

2.1. Tổng hợp và phân loại quà tặng

2.2. Xác định thời gian phát quà

2.3. Mua quà thêm

2.4. Liên hệ các cơ sở tặng quà miễn phí

3. Khảo sát địa điểm

3.1. Tiền trạm

4. Gây Quỹ

4.1. Bán vớ

4.2. Bán bánh tráng, nước uống

4.3. Quyên góp đồ cũ, chăn, áo khoác

4.4. Quyên góp tiền

5. Truyền thông

5.1. Báo cáo & Nghiệm thu

5.1.1. Viết báo cáo

5.1.2. Tổng hợp hình ảnh

5.1.3. Thuyết trình

5.2. Truyền thông trên mạng xã hội

5.3. Thiết kế Poster, Cover

5.4. Liên hệ người chụp ảnh

5.5. Phản hồi cmt, inbox quyên góp

5.6. Liên hệ các fanpage hỗ trợ