LA INTERVENCIÓ EN GRUPS

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
LA INTERVENCIÓ EN GRUPS by Mind Map: LA INTERVENCIÓ EN GRUPS

1. TÈCNIQUES DE FORMACIÓ

1.1. Agrupació aleatòria

1.1.1. Mètode Oxford

1.2. Agrupació lliure

1.2.1. Mètode Collage

1.2.2. La representació de rols

2. METODOLOGIA DE LA INTERVENCIÓ

2.1. Execució

2.2. Avaluació

3. METODOLOGIA DE LA INTERVENCIÓ

3.1. Planificació de l'activitat

3.1.1. Project specifications

3.1.2. End User requirements

3.1.3. Action points sign-off

3.2. Les característiques del grup

3.2.1. Integrants

3.2.2. Mida de grup

3.2.3. Grups permanents

3.3. Planificació dels recursos

3.3.1. Espai

3.3.2. Temps

3.3.3. Materials

4. JOC DE ROLS

4.1. La preparació del joc de rol

4.1.1. Materials

4.1.2. Personnel

4.1.3. Services

4.1.4. Duration

4.2. La posada en pràctica de rol

4.3. Elaboració de les conclusions finals

4.4. Inversió de rols

4.5. El soiloqui

5. TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ EN GRUPS

5.1. Caràcter pràctic i viviencial

5.2. Participació i motivació

5.3. Lúdic i creatiu

6. DINÀMIQUES DE GRUP

6.1. Diferents tipus de dinàmiques de grup

6.1.1. De presentació

6.1.2. De coneixament i confiança

6.1.3. D'emocions

6.1.4. D'autoestima

6.1.5. De cohesió i col·laboració

6.1.6. D'habilitats socials i resolució de conflictes

6.1.7. D'avaluació del funcionament grupal

6.2. Selecció de dinàmiques de grup

6.2.1. Seleccionar

6.2.2. Adaptar

6.2.3. Crear una dinàmica nova

6.2.4. Condicions per a la selecció de dinàmiques

6.2.4.1. Objectius

6.2.4.2. Recursos

6.2.4.3. Mida

6.2.4.4. La fase de desenvolupament grupal

6.2.4.5. Característiques individuals

6.2.4.6. Aspectes contextuals

6.2.4.7. Avaluació de les dinàmiques

7. AVALUACIÓ DE GRUPS

7.1. Estructura del grup

7.2. Interacció dins del grup

7.3. Processos grupals

8. LES TÈCNIQUES SOCIOMÈTRIQUES

8.1. El sociograma de nominacions

8.2. El sociograma de valoracions

8.3. El sociograma de percepció