DOMÁCÍ ZVÍŘATA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
DOMÁCÍ ZVÍŘATA by Mind Map: DOMÁCÍ ZVÍŘATA

1. Poznávací činnosti

1.1. Jaká domácí zvířata chováme

1.1.1. Tradiční

1.1.2. netradiční

1.2. Znát pojmenování mláďat

1.3. Znát pojmenování dospělých jedinců

1.4. Užitek jednotlivý domácích zvířat

1.5. Vědět jak jednotlivá zvířata dělají

1.6. Roztřídit obrázky zvířat na domácí a divoká

1.7. znát, kde jednotlivá zvířata bydlí

1.8. čím se živí

2. Výtvarné činnosti

2.1. Výroba prasátka

2.1.1. Lepidlo

2.1.2. černý fix

2.1.3. růžový papír

2.1.4. nůžky

2.1.5. kulatý papírový tácek

2.2. Omalovánky

2.3. Pracovní listy

2.3.1. Bludiště

2.3.2. příprava na psaní

2.3.3. Najdi rozdíly

3. Pohybové aktivity

3.1. Překážková dráha (hra na kůzlata)

3.1.1. švédská bedna

3.1.2. lavička

3.1.3. žebřiny

3.1.4. kuželky

3.1.5. blanční kameny

3.2. Hra "ovečky, ovečky pojďte domů"

4. Pobyt venku

4.1. Vycházka k ohradě koz, koní, ovcí

4.2. Výlet na bio-farmu

5. Spontánní činnosti

5.1. Prohlížení encyklopedie

5.2. Stavba farmy

6. Hudební činnosti

6.1. Písnička: Krávy, krávy jak si vlastně povídáte

6.1.1. Obměny zvířat a zvuků

6.2. Písnička: Když jsem já sloužil ...

6.3. Začarovaní zpěváci

6.3.1. známé písničky zpívané zvířecí řečí

7. Hry

7.1. Mlsná kozo pojď na zelí

7.2. Kam se ztratilo prasátko

7.3. Prasátko, kvíkni

7.4. živé pexeso

8. Čtení pohádek

8.1. Čtení o odpoledním odpočinku z knihy: U nás na farmě