Теорія і практика перекладу

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Теорія і практика перекладу by Mind Map: Теорія і практика перекладу

1. Залучена аудиторія

1.1. Керівництво

1.1.1. Кафедра перекладу, ауд. 219

1.1.2. Викладач курсу: А.М. Козачук

1.2. Студенти

1.2.1. 2 курс бакалаврату, спецільність - "Переклад"

1.2.2. 1 курс магістратури, спеціальність - "Мова і література" (заочне навчання)

2. Навчальні матеріали та ресурси

2.1. Навчальна програма

2.2. Посібники

2.2.1. Офіційні

2.2.2. Додаткові

2.3. Електронний курс

3. Навчальний план

3.1. 2-ий курс бакалаврату

3.1.1. Назви змістових модулів

3.1.1.1. Модуль 1. Головні поняття теорії перекладу

3.1.1.2. Модуль 2. Знання та навички перекладача

3.1.1.3. Модуль 3. Жанрові теорії перекладу

3.1.2. Підсумковий контроль

3.1.2.1. Захист курсових робіт

3.1.2.2. Екзамен

3.2. 1 курс магістратури

3.2.1. Назви змістових модулів

3.2.1.1. Модуль 1. Мистецтво теорії та практики перекладу

3.2.1.2. Модуль 2. Переклад документів

3.2.1.3. Модуль 3. Літературний переклад

3.2.2. Підсумковий контроль

3.2.2.1. Екзамен