จิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
จิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา by Mind Map: จิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา

1. สัปดาห์ที่ 1

1.1. เป็นการพบปะพูดคุยและแนะนำตัว

2. สัปดาห์ที่ 2

2.1. เล่าเรื่องครูดีในดวงใจ

2.1.1. ให้นักศึกษาเขียนความปรทับใจถึงครูในดวงใจ

2.2. ความรู้สึกต่อกิจกรรม

2.2.1. เราได้รู้จักครูในด้วยใจของเพื่อนๆว่าครู แต่ละท่านก็มีความรักและการแสดงออกที่แตกต่างกันไปใน แต่ละท่านแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือความหวังดีความห่วงใยในลูกศิษย์และอย่างให้ลูกศิษย์ได้ดีทุกคน

3. สัปดาห์ที่ 5

3.1. ศึกษาวิดีโอเกี่ยวกับความ้สึกของผู้อื่น

3.2. ความรู้สึกที่มีต่อกิจกรรมนี้

3.2.1. หลังจากที่ผมได้ดูวิดีโอนี้ทำให้ผมได้เห็นว่าแต่ละคนมีชีวิตที่แตกต่างกันบางโขคดีที่กำลังจะแต่งงาน แต่บางคนโชคไม่ดีที่กำลังป่วยรอความตาย

3.3. โดยวิดีโอจะเรื่องที่อ่ในโรงพยาบและจะมีข้อความที่บอกว่าแต่ละคนกำลังเจอกับอะไรในช่วงนั้น เช่น บางคนกำลังจะได้เป็นพ่อ บางคนรอลูกที่กำลังป่วยให้หายดี บางคนกำลังจแต่งงาน

4. สัปดาห์ที่ 3

4.1. ศึกษาหาความรู้จากห้องสมุด

4.1.1. ทำให้เราจักค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเอง

5. สัปดาห์ที่ 4

5.1. ให้เข้ารวมกิจกรรมกีฬาภายในมหาวิทยาลัย

5.1.1. ทำให้เรารุ้สึกสนุกสนานกับเพื่อนๆ

6. สัปดาห์ที่ 7

6.1. ให้ทายคำพูดของเพื่อนว่ารู้สึกอย่างไร

6.2. ความรู้สึกที่มีต่อกิจกรรม

6.2.1. การแสดงออกของคนเราเปรียบเสมือนภูเขานํ้าแข็งที่ลอยอยู่บนนํ้า ซึ่งแบ่งออกเป็นสามส่วนใหญ่ๆ ส่วยยอดของภูเขานํ้าแข็งซึ่งสามารถมองเห็นได้ง่ายที่สุดโดยเปรียบกับสิ่งที่เราแสดงออกมา และส่วนที่สองก็ส่วยที่อยู่ใต้ผิวนํ้าซึ่งสามารถเห็นได้ลางๆซึ่งเปรียนเสมือนความรู้สึกที่เราซ่อนเอาไว้ และส่วนที่สามเป็นส่วนที่ลึกที่สุดซึ่งเปรียบเสมือนความปราถนาของเรา

6.2.2. ทำให้เราได้รู้ว่าการแสดงออกของแต่ะคนมีความแตกต่างบางคนไม่ชอบแสดงความรู้สึก สีหน้า ท่าทาง หรือบางคนมีการแสดงออกที่ไม่ตรงกับความรู้สึก

7. สัปดาห์ที่ 8

7.1. ให้มีการจับคู่แล้วบอกเราเรื่องราวความประทับใจของตนเอง

7.1.1. โดยจะมีการจับคู่ชายกับแล้วแบ่งกันเป็นพี่กัยน้องแล้วสลับเล่าเรื่องราว

7.2. ความรู้สึกที่มีต่อกิจกรรมนี้

7.2.1. ทำให้เรารู้จักเพื่อนมากขึ้นและได้แลกเปลี่ยนบอกเล่าเรื่องราวของตนเองซึ่งเป็นเรื่องที่เราไม่เคยรู้มาก่อนมันทำให้เราได้เข้าอกเข้าใจเพื่อนมากขึ้น