Đây là mày

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Đây là mày by Mind Map: Đây là mày

1. Công việc hiện tại

1.1. Sẽ khiến mày không có tương lai

1.2. Mày không có bằng cấp 3

1.3. Mày sẽ chỉ mãi là như vậy

1.4. Mày luôn phải chịu những áp lực từ chủ .

1.5. Mày không có bảo hiẻm cho việc này

2. Công việc này chỉ là tạm thời

3. Mày muốn đi học lại

3.1. Học trung cấp chuyên nghiệp

3.2. Thời gian học từ : 1,5 - 2,5 năm

3.3. Vừa đi học , vừa đi làm

3.4. Mày vừa có bằng trung cấp , vừa có bằng cấp 3

3.5. Mày có thể học lên cao đẳng

4. Đó là giải pháp tốt nhất VÌ :

4.1. Mày sẽ được những thứ mày muốn

4.2. Mày sẽ có bảo hiểm

4.3. Mày sẽ có tương lai sau này

4.4. Mày sẽ có công việc ổn định

5. Công việc này nặng nhọc

5.1. Mày không có thời gian cho những thứ mày luôn muốn

5.2. Làm mày luôn nghĩ đến đồng tiền

5.3. Làm mày luôn mệt mỏi

6. Kiểm soát thời gian

6.1. Mày sẽ được tận hưởng

6.2. Mày sẽ được làm giờ hành chính

6.3. Mày có thể làm những gì mình muốn

7. Mày sẽ không có tương lai

8. Chọn ngành phù hợp với năng lực của mình bao gồm :

8.1. Điểm tốt

8.2. Điểm yếu

8.3. Sau đó lựa chọn những công việc phù hợp

9. Mày luôn bị kiểm soát