ระบบสุขภาพชุมชน

งาน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ระบบสุขภาพชุมชน by Mind Map: ระบบสุขภาพชุมชน

1. อาหาร

1.1. อาหารตลาด

1.1.1. ตลาดชุมชนบ้านหัวดอน

1.1.2. ตลาดชุมชนบ้านท่าวารี

1.1.3. ตลาดชุมชนบ้านแขม

1.1.4. ตลาดชุมชนบ้านชีทวน

1.1.5. อาหารรถเร่

1.2. ร้านค้าชุมชน

1.2.1. ร้านอาหารตามสั่ง

1.2.2. ร้านค้ากองทุนหมู่บ้าน

1.2.3. ร้านขายของชำ

1.3. อาหารธรรมชาติ

1.3.1. สัตว์พื้นบ้าน

1.3.1.1. กิ้งก่า

1.3.1.1.1. แย้

1.3.2. แมลง

1.3.2.1. ตัวไหม

1.3.2.1.1. จิ้งหรีด

1.3.3. อาหารป่า

1.3.3.1. ไข่มดแดง

1.3.3.1.1. หน่อไม้

1.3.4. ผักสวนครัว

1.3.4.1. ผักบุ้ง

1.3.4.1.1. คะน้า

1.3.5. สัตว์น้ำ

1.3.5.1. ปู

1.3.5.1.1. ปลา

2. ยา

2.1. สมุนไพร

2.1.1. อบเชย

2.1.2. ฟ้าทะลายโจร

2.1.3. ขมิ้น

2.1.4. ว่านหางจระเข้

2.1.5. มะรุม

2.2. ยาแผนปัจจุบัน

2.2.1. ยาสามัญประจำบ้าน

2.2.1.1. ยาบรรเทาปวดลดไข้

2.2.1.1.1. ยาดมหรือยาแก้วิงเวียน

2.2.2. ยาอันตราย

2.2.2.1. ยาที่มีสารสเตอรอยด์

2.2.2.1.1. ยาปฏิชีวนะ

3. สถานบริการ

3.1. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

3.2. โรงพยาบาล๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ

3.3. โรงพยาบาลเขื่องใน

3.4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวดอน

3.5. คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป

3.6. นักบาลริบาล

3.7. อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน

3.8. นวดไทยประจำบ้าน

4. ธรรมนูญอยู่ดีมีสุขตำบลหัวดอน

4.1. หมวดที่ ๑ ว่าด้วย การรักษาความสงบเรียบร้อยในตำบล

4.2. หมวดที่ ๒ ว่าด้วย อยู่ดีมีสุข

4.3. หมวดที่ ๓ ว่าด้วย สุขภาพดี

4.4. หมวดที่ ๔ ว่าด้วย อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

4.5. หมวดที่ ๕ ว่าด้วย อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.6. หมวดที่ ๖ ว่าด้วย ข้อมูลข่าวสารชุมชน

4.7. หมวดที่ ๗ ว่าด้วย ความรู้และปัญญา

5. ความเชื่อ

5.1. สิ่งศักดิ์สิทธิ์

5.1.1. ผีไร่ผีนา

5.1.2. ผีบ้านผีเรือน

5.1.3. ผีบรรพบุรุษ

5.1.4. หมอสูตร

5.2. ประเพณี

5.2.1. เทศกาลปีใหม่ภายในชุมชน

5.2.2. บุญมหาชาติ

5.2.3. สงกรานต์

5.2.4. บุญบั้งไฟ

5.2.5. เข้าพรรษา

5.2.6. ออกพรรษา

5.2.7. บุญกฐิน