Класифікація освітніх технологій. Моделі навчання на основі різних освітніх технологій. Умови зас...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Класифікація освітніх технологій. Моделі навчання на основі різних освітніх технологій. Умови застосування освітніх технологій. by Mind Map: Класифікація освітніх технологій. Моделі навчання на основі різних освітніх технологій. Умови застосування освітніх технологій.

1. Рекомендації

1.1. технологічний ланцюг педагогічних дій вибудовується відповідно до поставленої мети і має гарантувати всім школярам досягнення життєвої перспективи та високий рівень засвоєння державного стандарту освіти

1.2. функціонування технології передбачає взаємопов’язану діяльність учителя й учнів з урахуванням принципів особистісно зорієнтованого розвивального навчання й виховання та індивідуалізації

1.3. поетапне й послідовне запровадження елементів педагогічної технології може бути відтворено будь-яким учителем з урахуванням авторських підходів

2. Статті

2.1. "Типологія освітніх технологій"

2.1.1. http://ru.osvita.ua/school/method/technol/338/

2.2. "Особливості застосування сучасних освітніх технологій у практичній діяльності викладача"

2.2.1. http://oldconf.neasmo.org.ua/node/2789

2.3. "Підвищення ефективності навчально-виховного процесу шляхом упровадження інноваційних освітніх технологій"

2.3.1. http://www.slideshare.net/ladygrey84/ss-31761623

2.4. "Сучасні освітні технології та методи їх використання в навчальному процесі"

2.4.1. http://www.rusnauka.com/8_NMIW_2008/Pedagogica/28601.doc.htm

2.5. "Сучасні освітні технології"

2.5.1. https://docviewer.yandex.ua/?url=http%3A%2F%2Fxn--80aai1dk.xn--p1ai%2Ffiles%2Fdocuments%2F44-redaktor%2Fkursy%2FErkina_lektsia_sovr_tehn.pdf&name=Erkina_lektsia_sovr_tehn.pdf&lang=ru&c=580482e890f7&page=1

2.6. "Сутність, взаємозв'язок та місце освітніх та педагогічних технологій в умовах гуманізації та орієнтації процесу підготовки майбутніх фахівців з інформатики"

2.6.1. http://eprints.zu.edu.ua/4659/1/vip_54_18.pdf

3. Приклади

3.1. Сучасні освітні технологіїї

3.1.1. https://drive.google.com/file/d/0B3nVmFysN-VAN1lmTktGU2RIdW8/view?usp=sharing

3.1.2. http://school158.edukit.kiev.ua/shkola_suchasnogo_pedagoga/pidvischennya_profesijnoi_kompetentnosti/suchasni_osvitni_tehnologii-1/

3.1.3. http://school158.edukit.kiev.ua/shkola_suchasnogo_pedagoga/pidvischennya_profesijnoi_kompetentnosti/suchasni_osvitni_tehnologii-2/

3.1.4. http://school158.edukit.kiev.ua/shkola_suchasnogo_pedagoga/pidvischennya_profesijnoi_kompetentnosti/suchasni_osvitni_tehnologii-3/

4. Модель навчання включає два яруси:

4.1. Верхній ярус – методи та форми – відноситься до дидактики

4.2. Нижній ярус – це педагогічна техніка (засоби та прийоми)

5. Визначення поняття «освітні технології»

5.1. засіб навчання

5.2. проект (модель) навчально-виховного процесу відповідно до визначеної мети

5.3. сукупність дій чи діяльність

5.4. галузь наукового знання

5.5. спосіб оптимального досягнення мети суб’єктами та об’єктами педагогічного процесу із використанням відповідних методів

5.6. система функціонування всіх компонентів педагогічного процесу, побудована на науковій основі, запрограмована в часі та просторі, що забезпечує досягнення намічених результатів

5.7. комплекс, що складається з: •    деякого уявлення запланованих результатів навчання •    засобів діагностики поточного стану тих, кого вчать •    набору моделей навчання •    критеріїв відбору оптимальної моделі (до даних конкретних умов)

6. Ознаки освітніх технологій

6.1. Алгоритмічність

6.2. Системність

6.3. Ефективність

6.4. Оптимальність

6.5. Діагностичність

6.6. Ієрархічність

6.7. Відтворюваність

6.8. Прогнозованість

7. Структура освітньої технології

7.1. Цільовий компонент (мета технології)

7.2. Змістовий компонент (зміст)

7.3. Процесуальний компонент (технологічний процес, а саме взаємодія суб’єктів та об’єктів технології, їх форми, методи, засоби)

7.4. Результативно-аналітичний компонент (результат та його аналіз)