Kriser og stress

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Kriser og stress by Mind Map: Kriser og stress

1. Cullberg

2. Udviklingskriser

3. Akutte traumatiske kriser

3.1. Lars Weisæth

3.2. Kriseforløb

3.2.1. Chokfasen

3.2.2. Reaktionsfasen

3.2.3. Bearbejdningsfasen

3.2.4. Nyorientering

4. Kroniske traumatiske kriser

4.1. Mestrings- og overlevelsesstrategier

5. Kollektive katastrofer

5.1. Individuelle- og kollektive katastrofer

6. Posttraumatiske belastningsreaktion

7. Hjælp i krisesituationer

7.1. Chokfasen

7.2. Reaktionsfasen

7.3. Bearbejdningsfasen

8. Stress

8.1. 3 tilgange til stress

8.1.1. Biologiske fænomener

8.1.2. Psykologiske fænomener

8.1.3. Sociale fænomener

9. Typer af stress

9.1. Akut stress

9.1.1. Positiv stress

9.2. Kronisk stress

10. Ydre faktorer (stress)

10.1. Livsforandringer

10.2. Daglige gener

10.3. Stress på arbejdet

10.3.1. 5 krav

10.3.1.1. De kognitive krav

10.3.1.2. De perceptuelle krav

10.3.1.3. De emotionelle krav

10.3.1.4. De manuelle og motoriske krav

10.3.1.5. De kvantitative krav

10.3.2. Psykologiske stressorer

10.3.3. Fysiske stressorer

10.3.4. Biologiske stressorer

11. Indre faktorer

12. Krav-kontrol model

13. Antonovsky

13.1. 3 faktorer (OAS)

13.1.1. Begribelighed

13.1.2. Håndtérbarhed

13.1.3. Meningsfuldhed