Inimkaubandus

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Inimkaubandus by Mind Map: Inimkaubandus

1. Tööorjus

1.1. Laste töö

1.1.1. töö liik, mis on ohtlik lapse tervisele

1.2. Sunnitöö

1.2.1. inimest sunnitakse töötama vägivallaga ähvardades

1.2.2. vabadus on piiratud, teda kasutatakse omandina

1.3. Võlaorjus

1.3.1. meetod inimese orjastamiseks

1.3.2. inimene peab tööga tagasi teenima mingit võlga

2. Elundikaubandus

2.1. vähe levinud kuritegevusvorm

3. Seksuaalne kuritarvitamine

3.1. Prostitutsioon

3.1.1. pornograafia

3.1.1.1. pildistatud või filmitud salvestisi kasutatakse väljapressimisel

3.1.2. seksuaalteenuste osutamine tasu eest

4. Põhjused

4.1. Töötus

4.2. Majanduslik ja regionaalne ebavõrdsus

4.3. Sooline ebavõrdsus

4.4. Nõudlus odava või tasuta tööjõu järele

4.5. Range migratsioonipoliitika

4.6. Puudulik seadusandlus

4.7. Puudulik ennetustöö ja ohvriabi

5. Ennetamine

5.1. Õigeaegne teavitamine

5.2. Eelnev teadlikkus inimkaubandusest

5.3. Õiguslike meetmete tugevdamine

5.4. Inimkaubanduse ohvritteks langenud inimeste abistamine

5.5. Oluline roll meid ümbritseval

5.6. informatsiooni levitamine teavitamise kohta

5.7. Karmimad karistused

5.8. Hariduse ja moraalse taseme tõstatamine