Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
VF Modeller by Mind Map: VF Modeller

1. Skandinaviske/universale

1.1. Alle får vælfærds ydelser

1.2. Staten sikrer vælfærd

1.3. Ydelser er individorinteret

1.4. Findes i de nordiske lande

1.5. Du er sikret på næsten alle punkter

1.6. Den er skatte finanseret og der er høj skat.

1.7. Dem der arbejder betaler til dem ikke arbejde gennem skat

1.8. Dem der tjener beteler mere i skat men de får stadig samme form for ydelser

1.9. Præget af socialisme

2. Centraleuropariske

2.1. Sociale ydelser og sikkerhed sikres gennem obligatoriske arbejdsmarkedsforsikringer og /eller familien.

2.2. Ønsker at sikrer familien.

2.3. Ydelserne tildeles efter status i familien og erhversmæssig tilknytning.

2.4. Præget af konservatismen

2.5. Findes i Frankrig, Tyskland, og Italien.

3. Angelsakiske

3.1. Kun statslige ydelser til dem i stor økonomisk nød.

3.2. Lav skat.

3.3. Ønske om at sikrer de allersvagste.

3.4. Økonomisk og helbredsmæssig sikkerhed fås gennem forsikringer.

3.5. Den enkelte er ansvarlig og har fridhed til at vælge velfærd.

3.6. Præget af liberalisme

3.7. Findes i USA, England, Australien, New Zealand.