ΤΑ ΖΩΑ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ΤΑ ΖΩΑ by Mind Map: ΤΑ ΖΩΑ

1. Θηλαστικά

1.1. ΑΛΟΓΟ

1.2. ΓΑΤΑ

2. Πτηνά

2.1. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

2.2. ΧΕΛΙΔΟΝΙ

3. Ερπετά

3.1. ΣΑΥΡΑ

3.2. ΦΙΔΙ

4. Ζώα και άτομα με τύφλωση

4.1. Τα ζώα και ιδιαίτερα οι σκύλοι μπορούν να αποτελέσουν τον καλύτερο συνοδό για τυφλά άτομα ή άτομα με μερική τύφλωση ή άτομα με κινητική αναπηρία