Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
PAMIĘĆ by Mind Map: PAMIĘĆ

1. DŁUGOŚĆ

1.1. ultrakrótka ok. 300ms

1.2. krótkotrwała ok. 15-18s

1.3. długotrwała ok. ∞

2. RODZAJE

2.1. DEKLARATYWNA

2.1.1. semantyczna

2.1.1.1. fakty

2.1.1.2. zjawiska

2.1.1.3. idee

2.1.2. epizodyczna

2.1.2.1. obrazy

2.1.2.2. rysunki

2.1.2.3. zdarzenia

2.2. NIEDEKLARATYWNA

2.2.1. torowanie

2.2.1.1. uprzedzenie

2.2.1.2. przygotowanie

2.2.2. warunkowanie

2.2.2.1. czynności

2.2.2.1.1. nagrody

2.2.2.1.2. kary

2.2.2.2. warunki

2.2.2.2.1. dostosowanie się

2.2.2.2.2. podporządkowanie się

2.2.3. proceduralne

2.2.3.1. czynności

2.2.3.1.1. zapamiętanie

2.2.3.1.2. przypomnienie

2.2.3.2. procedury

2.2.3.2.1. zasady

2.2.3.2.2. nakazy

2.2.3.3. cechy

2.2.3.3.1. odporność

3. ZAKŁÓCENIA

3.1. HAMOWANIE

3.1.1. retroaktywne

3.1.2. proaktywne

3.2. SPADEK

3.2.1. utrata

4. SYSTEMY

4.1. WERBALNY

4.1.1. logogeny

4.1.1.1. dźwięk

4.2. NIEWERBALNY

4.2.1. imageny

4.2.1.1. obraz

5. PROCESY

5.1. GRUPOWANIE

5.1.1. uporządkowanie

5.1.2. selekcjonowanie

5.2. ELABORACJA

5.2.1. opracowanie

5.2.2. dodatki

5.3. OSOBLIWOŚĆ

5.3.1. charakter

5.3.2. wygląd

5.3.3. zachowanie

5.4. KONTEKST

5.4.1. pokrewieństwo

5.4.2. powiązanie