ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ by Mind Map: ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1. ΘΕΡΜΙΚΗ

1.1. θερμότητα του ήλιου

1.1.1. ΗΛΙΟΣ

2. ΦΩΤΕΙΝΗ

2.1. ΦΩΣ

3. ΕΝΕΡΓΕΙΑ

3.1. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

3.1.1. ΑΙΟΛΙΚΗ

3.1.1.1. ΑΙΟΛΙΚΗ

3.1.2. ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ

3.1.3. ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ

3.1.4. ΩΚΕΑΝΙΑ ΚΥΜΑΤΑ

3.2. ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

3.2.1. ΑΝΘΡΑΚΑΣ

3.2.1.1. ΑΝΘΡΑΚΑΣ

3.2.2. ΠΥΡΗΝΙΚΑ

3.2.2.1. ΠΗΡΥΝΙΚΑ

3.2.3. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

3.2.3.1. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

4. ΚΙΝΗΤΙΚΗ

4.1. ΚΙΝΗΣΗ

5. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

5.1. ΚΕΡΑΥΝΟΣ

6. ΔΥΝΑΜΙΚΗ

6.1. ΔΥΝΑΜΗ

6.1.1. δυναμική

7. ΧΗΜΙΚΗ

7.1. ΤΡΟΦΗ

8. ΠΥΡΗΝΙΚΗ

8.1. ΣΧΑΣΗ ΠΥΡΗΝΑ

8.1.1. σχάση πυρήνα