Consumentenplatform Toerisme Limburg

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Consumentenplatform Toerisme Limburg by Mind Map: Consumentenplatform Toerisme Limburg

1. Integratie webshop

2. Kennislabo Toerisme Limburg

2.1. Integratie data Limburg Op de Kaart

2.2. Integratie beschikbaarheidsmodule

2.3. Integratie data webshop

3. Social Media

3.1. Facebook

3.2. Twitter

3.3. YouTube

3.4. ...

4. (Live) data-uitwisseling via API

5. mobile

5.1. Web-based app

5.2. Limburg APP

6. Uitdatabank Toerisme Vlaanderen

6.1. Input infokantoren

6.2. Input toeristische partners

7. Print to web / mobile via QR-codes

8. Infozuilen toeristisch onthaal (x11)

9. E-nieuwsbrieven

9.1. Algemeen - maandelijks

9.2. Doelgroep-gericht

9.3. Op basis van (aankoop)profiel

10. Analyse webgebruik (Google Analytics)

10.1. SEO optimaliseren

11. Online advertising

11.1. Google Adwords

11.2. Bannering

12. Widgets

12.1. Eigen site(s)

12.2. Externe sites

13. Genereren klantgegevens / CRM

14. geïntegreerde (sub)sites

14.1. Themasite ruiteren

14.2. welkominlimburg.be (kleinschalige logies)

14.3. Themasite fietsen / fietsparadijs

15. B2B communicatie

15.1. Maandelijkse e-nieuwsbrief

15.2. Nieuwsberichten Kennislabo

16. Klantendatabase

17. Toerismedatabank Toerisme Vlaanderen

18. Narrowcasting infokantoren

19. Arrangementenplatform