Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Chatbot map by Mind Map: Chatbot map

1. Chatbot

1.1. Tôi muốn thay đổi thông tin tài khoản

1.1.1. Tôi muốn thay đổi số điện thoai

1.1.1.1. Bạn không thể thay đổi số điện thoại

1.1.2. Tôi muốn thay đổi email

1.1.2.1. Bạn đứa xác nhậm email đổi thưởng chưa ?

1.1.2.1.1. Rồi

1.1.2.1.2. Chưa

1.1.3. Tôi muốn thay thông tin cá nhân khác

1.1.3.1. Bạn vui lòng truy cập vào "Hồ sơ của tôi" tại đây: https://www.disurvey-vn.com/user/my/profile_edit

2. Tài khoản

2.1. Chatbot

2.1.1. Bạn không phù hợp khảo sát

2.1.1.1. Do yêu cầu của mỗi khảo sát đặc biệt là khác nhau, nên.....

2.2. Chat bot

2.2.1. Bạn đang gặp vấn đề về số lượng khảo sát ?

2.2.1.1. Vâng, tôi có ít khảo sát

2.2.1.1.1. Bạn vui lòng theo dõi những nguồn sau để có thể nhận nhiều khảo sát hơn

2.2.1.2. Tôi không có bất kì khảo sát trong 1 thời gian

2.2.1.2.1. Thông báo vi phạm điều khoản

2.3. Chatbot

2.3.1. Bạn không đăng nhập được ?

2.3.1.1. Bạn bị thông báo sai mật khẩu

2.3.1.1.1. Bạn đăng nhập bằng hình thức sao sau đây ?

2.3.1.2. Bạn bị thông báo sai tài khoản

2.3.1.2.1. Bạn đăng nhập bằng hình thức sao sau đây ?

2.3.1.3. Bạn bị quên mật khẩu

2.3.1.3.1. Bạn đăng nhập bằng hình thức sao sau đây ?

3. Điểm thưởng

3.1. Tôi làm khảo sát không được cộng điểm

3.1.1. Bạn có chụp lại thông báo cộng điểm không ?

3.1.1.1. Có, tôi có chụp, và muốn gửi hình ảnh chứng minh

3.1.1.1.1. Admin xử lý

3.1.1.2. Không, tôi không chụp lại

3.1.1.2.1. Chúng tôi chỉ hỗ trợ khi bạn cung cấp hình ảnh và mô tả chi tiết, cụ thể về lỗi bạn gặp phải, những lần sau bạn vui lòng đính kèm hình ảnh nhé

3.2. Tôi chưa nhận được thẻ

3.2.1. Tôi chưa xác nhận email

3.2.1.1. Check spam

3.2.2. Thẻ sẽ được trả trong vòng 7 ngày kể từ ngày xác thực email đổi thưởng

3.2.3. Đã chờ 7 ngày nhưng chưa có

3.2.3.1. Kiểm tra mục " Đã đổi"

3.2.3.2. Kiểm tra mục " Đã đổi" những vẫn không có

3.2.3.2.1. Quá nhiều thẻ đổi nên thẻ về chậm

3.3. Hướng dẫn đổi thẻ - Bạn đã đổi được thẻ chưa ?

3.3.1. Tôi không đổi được thẻ

3.3.1.1. Thông nhận được mail xác nhận

3.3.1.1.1. Check spam

3.3.1.2. Tôi không nhận được mã thẻ

3.3.1.2.1. Vui lòng chờ, thẻ sẽ được trả trong vòng 7 ngày làm việc ...

3.3.2. Tôi đã đổi được

3.4. Tôi không nhận đủ điểm ( 150 => 30 )

3.4.1. Thông báo vi phạm điều lệ

3.4.1.1. Admin cung cấp bằng chứng (Nếu cần thiết)

3.5. Thẻ cào đã được sử dụng

3.5.1. Kiểm tra kỹ bằng cách nộp phần CODE

3.5.1.1. Đã nộp thẻ thành công

3.5.1.2. Admin xử lý

3.5.1.2.1. Nếu nộp phần CODE không được.Vui lòng cung cấp số điện thoại và thẻ cào có vấn đề

3.6. Tôi đổi nhầm loại thẻ, có thể thay đổi loại thẻ được không

3.6.1. Không thể đổi được

4. Chức năng

4.1. Chatbot

4.1.1. Hướng dẫn mời bạn bè

4.1.1.1. Mời thành công

4.1.1.2. Không mời được bạn

4.1.1.2.1. Chức năng bạn bè chỉ dành cho người may mắn

4.1.1.3. Mời được nhưng không được cộng diểm

4.1.1.3.1. Giới hạn số lượng bạn bè có thể mời

5. Khác

5.1. Admin xử lý

5.1.1. Lỗi về chương trình đang tổ chức

5.1.1.1. Vui lòng gửi thông tin mô tả chi tiết về lỗi để được hỗ trợ

5.1.2. Lỗi bất thường về trang web

5.1.2.1. Website không vào được

5.1.2.1.1. Vui lòng gửi thông tin mô tả chi tiết về lỗi để được hỗ trợ

5.1.2.2. Website bị lỗi giao diện

5.1.2.2.1. Vui lòng gửi thông tin mô tả chi tiết về lỗi để được hỗ trợ

5.1.3. Thắc mắc/Đóng góp ý kiến khác