Виконання операцій в Пролог-програмах

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Виконання операцій в Пролог-програмах by Mind Map: Виконання операцій в Пролог-програмах

1. Арифметичні операції і функції

1.1. Арифметичні операції

1.1.1. +(додавання)

1.1.2. –(віднімання)

1.1.3. унарний "мінус" (–X)

1.1.4. *–(множення)

1.1.5. /–(ділення)

1.1.6. mod–(X mod Y–остача від ділення X на Y)

1.1.7. div–(X div Y – частка від ділення X на Y)

1.2. Функції

1.2.1. abs (X)-абсолютне значення числа функції

1.2.2. sin(X),cos(X),tan(X)-тригонометричні функції (значення аргументу в радіанах)

1.2.3. arctan(X)-арктангенс дійсного значення, з яким зв’язана змінна X

1.2.4. exp(X) -експонента X

1.2.5. ln(X) -натуральний логарифм

1.2.6. log (X) - логарифм за основою 10

1.2.7. sqrt (X) - корінь квадратний з X

1.2.8. random (X) - повертає випадкове дійсне число X, яке міститься в діапазоні від 0 до 1

1.3. Логічні операції

1.3.1. bitand

1.3.2. bitor

1.3.3. bitnot

1.3.4. bitxor

2. Управління пошуком. Відсікання

2.1. Повідомлення у вікні трасування

2.1.1. CALL

2.1.2. RETURN

2.1.3. FAIL

2.1.4. REDO

3. Операції введення-виведення даних

3.1. Введення числових значень

3.1.1. readint(X) – введення цілих чисел

3.1.2. readreal(X) – введення дійсних чисел

3.2. Введення буквенно-цифрових значень

3.2.1. readchar(X) – введення одного символу

3.2.2. readln(X) – введення рядка символів (максимум 147)

3.3. Введення даних

3.3.1. write(X) – виведення констант або значень змінних

3.3.2. nl – перехід до нового рядка (предикат переміщує курсор на початок наступного рядка)