CHIẾN LƯỢC TUYỂN SỈ VÀ CTV

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CHIẾN LƯỢC TUYỂN SỈ VÀ CTV by Mind Map: CHIẾN LƯỢC TUYỂN SỈ VÀ CTV

1. CHIẾN LƯỢC TUYỂN VÀ ĐÀO TẠO SỈ CTV

1.1. B1 TẠO THIỆN CẢM ( để nhiều người biết đến mình hơn và tạo dựng một thương hiệu cá nhân riêng cho mình )

1.1.1. 1 : TẠO GR HƯỚNG DẪN VÀ GIÚP ĐỠ BÁN HÀNG

1.1.1.1. Pia cho GR bằng những stt kêu gọi mọi người vào giúp đỡ

1.1.2. 2: THƯỜNG XUYÊN LIVESTREAM TƯƠNG TÁC VỚI BẠN BÈ FB

1.1.3. 3:livestream về những thứ cơ bản để bắt đầu kinh doanh

1.1.3.1. buổi 1: tại sao phải bán hàng online (có thể quay video đăng lên )

1.1.3.2. lần 2 : livestream giải đáp thắc mắc về marketting , bán hàng , xây dựng thương hiệu cá nhân

1.1.3.2.1. kêu gọi mọi ng chia sẻ nhận thồng báo và pia cho m.n vào gr giúp đỡ bán hàng

1.1.3.2.2. tặng cho tệp hướng dẫn xây dựng hình ảnh traNG cá nhân để bán hàng

1.1.3.3. lần 3 : xác định chân dung kh , mô tả kh trong bán hàng online

1.1.3.4. lần 4 : mới bán hàng kinh doanh cần biết những gì ? chọn sp kinh doanh ntn

1.1.3.4.1. nên nhờ thêm một ai chuyển về kinh doanh có tiếng suport cùng lives online

1.1.3.5. 4

1.1.4. 4: PR BẢN THÂN

1.1.4.1. đăng về số tiền mình kinh doanh

1.1.4.2. số lượng sản phẩm bán hàng

1.1.4.3. giúp đở các bạn chưa bán hàng bằng bán sp của mình

1.2. B2 : THẢ CÁ VÀO AO

1.2.1. CÁC THÀNH VIÊN TRONG GR

1.2.1.1. tạo những bài giảng câu hỏi nhằm giúp đỡ các chị em trong gr bán hàng.. và tăng sự tin tưởng của họ đối với mình

1.2.1.1.1. về phân biệt kh

1.2.1.1.2. tuyển ctv

1.2.1.1.3. tăng doanh thu

1.2.1.1.4. tuyển thêm người

1.2.1.2. kêu gọi mọi người pr cho mình

1.2.1.2.1. 1: có thể bảo họ pr với bạn bè bán hàng online về mình

1.2.1.2.2. 2: pr trực tiếp trên livestream của mình

1.2.1.2.3. 3: tặng thử s/p cho những nhà sỉ lớn uy tín

1.3. B3: TUNG SP KINH DOANH

1.3.1. 1: THẢ SP KINH DOANH

1.3.1.1. tạo thành các nhóm nhỏ để cùng làm cùng tìm một sp cùng kinh doanh ( mục đích để tung sp mình vào )

1.3.1.1.1. nêu được những lợi thế của sp mình kinh doanh

1.3.1.2. tạo ra những câu hỏi kinh doanh tương tác liên lục trong gr

1.3.2. 2:LẤY PIA CHO SP

1.3.2.1. tìm kêu gọi những người đẹp dùng thử feedback về sp qua tin nhắn .. qua livstream trực tiếp của mình

1.4. B4: LỌC THÀNH VIÊN CHÍNH CHO SP MÌNH BÁN

1.4.1. 1:LẬP GR BÁN HÀNG RIẾNG VỀ SP

1.4.1.1. thêm những người đặt niềm tin từ gr giúp đỡ bán hàng vào đào tạo riêng

1.4.2. 2: PHÂN BIỆT CHIA CTV SỈ TRONG GR RÕ RÀNG

2. CHIẾN LƯỢC TUYỂN CTV ( CTV sẽ không làm lâu dài phải tuyển liên tục )

2.1. TẠO THIỆN CẢM NHƯ TRÊN ( cái livestream ở trên cùng kêu gọi đc ctv )

2.2. ĐĂNG BÀI TUYỂN CTV TRÊN CÁC GR ( có link full 200gr trên 100k thành viên )

2.3. CHIẾT KHẤU CAO + THƯỞNG

2.4. NHỜ SỰ TRỢ GIÚP CỦA CÁC NGƯỜI TỪNG LÀM VỚI MÌNH ĐỂ CÙNG TUYỂN CTV

2.5. DẦN DẦN THUYẾT PHỤC SALE HỌ LÊN THÀNH SỈ