BookShare

Project Control, Project Closing, Timeline template

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
BookShare by Mind Map: BookShare

1. Người dùng

1.1. Người bán

1.1.1. Đối tượng

1.1.1.1. Mọi tầng lớp sử dụng sách

1.1.1.2. Muốn bán lại sách cũ

1.1.2. Quy trình sử dụng

1.1.2.1. Đăng ký tài khoản

1.1.2.1.1. Phương thức

1.1.2.1.2. Thông tin

1.1.2.2. Đăng bán sách

1.1.2.2.1. Nhập tên sách

1.1.2.2.2. Nhập tên tác giả

1.1.2.2.3. Upload 4 tấm hình của sách

1.1.2.2.4. Nhập giá sách muốn bán

1.1.2.2.5. Xác nhận muốn bán

1.1.2.3. Đăng kí giao sách

1.1.2.3.1. Địa chỉ giao nhận

1.1.2.3.2. Hình thức thanh toán

1.2. Người mua

1.2.1. Đối tượng

1.2.1.1. Mọi tầng lớp sử dụng sách

1.2.1.2. Muốn mua sách giá rẻ hơn giá gốc

1.2.2. Đăng ký tài khoản

1.2.2.1. Phương thức

1.2.2.1.1. Số điện thoại

1.2.2.1.2. Zalo

1.2.2.1.3. FB

1.2.2.1.4. Gmail

1.2.2.2. Thông tin

1.2.2.2.1. Họ tên

1.2.2.2.2. Số điện thoại

1.2.2.2.3. Mật khẩu

1.2.2.2.4. Ngày sinh

1.2.2.2.5. Giới tính

1.2.3. Mua sách

1.2.3.1. Tìm kiếm sách

1.2.3.1.1. Tên

1.2.3.1.2. Tác giả

1.2.3.1.3. Khoảng giá thành

1.2.3.1.4. Nhà xuất bản

1.2.3.1.5. Năm xuất bản

1.2.3.2. Chọn mua sách

1.2.3.2.1. Chọn sách cần mua

1.2.3.2.2. Xác nhận mua

1.2.4. Đăng kí nhận sách và thanh toán

1.2.4.1. Địa chỉ giao nhận

1.2.4.1.1. Họ tên người nhận hàng

1.2.4.1.2. Số điện thoại

1.2.4.1.3. Quận

1.2.4.1.4. Phường

1.2.4.1.5. Số nhà, hẻm

1.2.4.2. Thanh toán

1.2.4.2.1. Tiền mặt

1.2.4.2.2. Thẻ Visa, Master, JCB

1.2.4.2.3. ATM nội địa, Internet banking

1.2.4.2.4. OTP mobile

1.2.4.2.5. Zalo Pay hoặc Momo

2. Sách

2.1. Loại sách

2.1.1. Sách cũ

2.1.2. Sách đã đọc

2.2. Metadata

2.2.1. Tên

2.2.2. Tác giả

2.2.3. Tags

2.2.4. Năm xuất bản

2.2.5. Loại sách

3. Giao nhận

3.1. Thời gian

3.1.1. Trong vòng 2 ngày

3.2. Địa điểm

3.2.1. HCM

3.2.2. Hà Nội

3.3. Đối tác

3.3.1. Giao hàng nhanh

3.3.2. Giao hàng tiết kiệm

3.4. Giá cả

3.4.1. Đơn vị giao dịch

3.4.1.1. 1 cuốn sách

3.4.1.2. >1 cuốn sách

3.4.2. Giá

3.4.2.1. Min

3.4.2.1.1. 10k

3.4.2.2. Max

3.4.2.2.1. 15k

4. Quản lý, kiểm duyệt

4.1. Chi phí giao sách tới BookShare

4.2. Chi phí giao từ BookShare tới người mua

5. Giá cả

5.1. Giá sách hiện trên app (P)

5.1.1. P = Do người bán định giá

5.2. Số % hệ thống giữ (K%)

5.2.1. < 20

5.2.1.1. K = 50%

5.2.2. 21 - 30

5.2.2.1. K = 45%

5.2.3. 31 - 40

5.2.3.1. K = 40%

5.2.4. 41 - 100

5.2.4.1. K = 35%

5.2.5. 101 - 200

5.2.5.1. K = 30%

5.2.6. > 200

5.2.6.1. K = 25%

5.3. Người bán thực tế nhận được (R) R = K% * P (Dựa trên giá bán lại (giá được in trên app)

5.3.1. < 20

5.3.1.1. R = 50% * P

5.3.2. 21 - 30

5.3.2.1. R = 55% * P

5.3.3. 31 - 40

5.3.3.1. R = 60% * P

5.3.4. 41 - 100

5.3.4.1. R = 65% * P

5.3.5. 101 - 200

5.3.5.1. R = 70% * P

5.3.6. > 200

5.3.6.1. R = 75% * P

5.4. Số tiền còn lại trong hệ thống (S) S = P - R

5.4.1. Shipping service nhận

5.4.1.1. 15k

5.4.1.2. 10k

5.4.2. BookShare nhận

5.4.2.1. S - 10k

5.4.2.2. S - 15k

5.5. Số tiền người mua phải bỏ ra (B)

5.5.1. (B) = (P)