Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kool by Mind Map: Kool

1. klassiruumid

1.1. ´Kohvik

1.2. Aula'

1.3. raamatukogu

1.4. arvutiklass

1.5. kasitööklass

2. Lugema

2.1. Kirjutama

2.2. mängima

2.3. arvutama

2.4. õppima

2.5. arvuti mängima

3. õppevahendid

3.1. õpik

3.2. päevik

3.3. pliiatsid

3.4. vihikud

3.5. pastakas

3.6. joonlaud

3.7. piinalid

4. õppeained

4.1. matemaatika

4.2. vene keel ja kirjandus

4.3. eesti keel

4.4. muusika

4.5. käsitöö

4.6. inglise keel