Педагогічні технології: основні поняття. Інноваційні методи та технології в освіті.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Педагогічні технології: основні поняття. Інноваційні методи та технології в освіті. by Mind Map: Педагогічні технології: основні поняття. Інноваційні методи та технології в освіті.

1. Основні поняття

1.1. Педагогічна технологія - це системний метод створення, застосування і визначення всього процесу викладання і засвоєння знань з урахуванням технічних і людських ресурсів та їх взаємодії, що ставить своїм завданням оптимізацію форм освіти (ЮНЕСКО).

1.2. Інноваційний процес в освіті - це сукупність послідовних, цілеспрямованих дій, спрямованих на її оновлення, модифікацію мети, змісту, організації, форм і методів навчання та виховання, адаптації навчального процесу до нових суспільно-історичних умов.

1.3. Інноваційний потенціал педагога - сукупність сощокультурних і творчих характеристик особистості педагога, який виявляє готовність вдосконалювати педагогічну діяльність, наявність внутрішніх засобів та методів, здатних забезпечити цю готовність (Д.С. Мазоха, Н.І. Опанасенко).

2. Приклади

2.1. До інноваційних методик навчання, крім інших, відносяться: · e-learning; · m-learning; · u-learning; · f-learning; · blended-learning,

2.2. методи

2.3. відео

3. Статті

3.1. http://pidruchniki.com/1996110234967/pedagogika/tehnologiya_pedagogichnogo_protsesu

3.2. http://invnz.blogspot.com/

3.3. http://pidruchniki.com/10470406/pedagogika/innovatsiyni_tehnologiyi_metodi_navchannya

3.4. https://imzo.gov.ua/2017/12/15/innovatsijni-tehnolohiji-dlya-novoji-ukrajinskoji-shkoly/

4. «Інноваційні методи навчання й викладання: теоретичне підґрунтя та методика використання», який складається із чотирьох основних тем:

4.1. «Нові ролі педагога у виконанні сучасних завдань в освіті» «Індивідуальний підхід як основа особистісно зорієнтованого навчання» «Кооперативне навчання» «Розвиток критичного мислення».

5. Порівняльна характеристика

5.1. https